Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc ECB konsultē par ES un valstu tiesību aktiem?

Ņemot vērā mūsu kā euro centrālās bankas lomu un mūsu augsto kompetences līmeni, ES un valstu likumdevējiem ar mums jākonsultējas, ierosinot jaunus tiesību aktus, kas varētu ietekmēt mūsu lomu.

Tas noteikts ES dibināšanas līgumos, kas nozīmē, ka šādus tiesību aktus pieņem tikai pēc tam, kad ECB sniegusi konsultācijas par tiem. Mūsu ieteikumi parasti tiek sniegti Padomes pieņemta ECB atzinuma veidā.

Kas ir ECB atzinums?

ECB atzinumi nav saistoši, un tie ir daļa no mūsu konsultatīvās lomas. Mēs tos sniedzam ik reizi, kad ES iestādes vai valstu iestādes konsultējas ar mums par ierosinātajiem jaunajiem tiesību aktiem, kam varētu būt ietekme uz mūsu uzdevumiem.

Piemēram, mēs sniegtu atzinumu, ja Eiropas Parlaments vai ES Padome izstrādātu jaunu tiesību aktu, kas skar mūs un mūsu darbu, piemēram, Eiropas banku uzraudzību vai maksājumu sistēmu darbības nodrošināšanu un pārraudzību.

Mēs varam arī sniegt atzinumu pēc savas iniciatīvas, ja uzskatām, ka jauns likums varētu ietekmēt mūsu lomu.

ECB atzinumu piemēri

Piemēram, esam pieņēmuši atzinumus par tiesību aktiem, kas nosaka skaidrās naudas izmantošanas ierobežojumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kuros mēs sniedzam konsultācijas par to, vai šie tiesību akti varētu ietekmēt skaidrās naudas likumīga maksāšanas līdzekļa statusu.

Esam arī pieņēmuši atzinumus par ES dalībvalstu plāniem noteikt jaunas nodevas par banku peļņu, kas varētu ietekmēt banku spēju izsniegt kredītus uzņēmumiem un iedzīvotājiem.

ECB ir pieņēmusi atzinumus par plašu tēmu loku, t. sk. par šādiem jautājumiem:

 • tautsaimniecības pārvaldība Eiropas ekonomikas un monetārajā savienībā

 • bankām noteiktās kapitāla prasības un to krīzes pārvaldība
 • skaidrās naudas ierobežojumi
 • maksājumu sistēmu pārraudzība
 • centrālo darījuma partneru veiktais atvasināto instrumentu klīrings
 • nacionālo centrālo banku pārvaldība
 • jautājumi, kas saistīti ar Starptautisko Valūtas fondu
 • kredītreģistri
 • banku aizdevumu portfeļu pārstrukturēšana
 • jauni banku peļņas nodokļi

Kur var atrast ECB atzinumus?

Caurredzamība mums ir svarīga it visā, ko mēs darām. Iespējami ātri pēc mūsu atzinumu pieņemšanas mēs tos publicējam EUR-LEX un reizēm arī "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un/vai mūsu interneta vietnē.

Atzinumi par ierosinātajiem ES tiesību aktiem pieejami visās oficiālajās ES valodās, savukārt atzinumi par ierosinātajiem jaunajiem valstu tiesību aktiem tiek publicēti angļu valodā un attiecīgās valsts valodā vai valodās.

Kāds ir ECB tiesiskais regulējums un kādus citus tiesību aktus mēs varam pieņemt?

Mūsu mērķi un uzdevumi izklāstīti:

Līgums un Statūti mums piešķir regulatīvās pilnvaras mūsu kompetences jomā pieņemt dažāda veida tiesību aktus, lai padarītu mūsu darbu efektīvāku. Tie arī stiprina mūsu kā centrālās bankas neatkarību.

Papildus atzinumiem mēs varam pieņemt arī:

 • Regulas
 • Lēmumus
 • Ieteikumus

Šie tiesību akti atšķiras daudzos būtiskos aspektos. Daži no tiem ir "saistoši", kas nozīmē, ka tajos izklāstīti noteikumi, kas jāievēro. Citi ir "nesaistoši" un sniedz konsultācijas vai precizē konkrētu jautājumu. Turklāt daži no tiem aplūko ļoti specifiskus jautājumus, savukārt citu tvērums ir vispārīgāks. Daži attiecas uz atsevišķām valstīm un citi – uz euro zonu kopumā.