Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Miért ad tanácsot az EKB az uniós és a nemzeti jogalkotáshoz?

Tekintettel szerepünkre és az euróért felelős központi bankként szerzett széles körű szakmai tapasztalatunkra, az uniós és a nemzeti jogalkotóknak egyeztetniük kell velünk a szerepünket esetleg érintő jogszabályjavaslat előterjesztésekor.

Ezt az Európai Unió alapító szerződései írják elő a számukra, ezért az ilyen jogszabályok elfogadása előtt kötelező egyeztetni az EKB-val. Tanácsainkat jellemzően a Kormányzótanács által elfogadott EKB-vélemény formájában fogalmazzuk meg.

Mi az EKB-vélemény?

Az EKB-vélemény nem kötelező erejű dokumentum, amelyet tanácsadói minőségünkben adunk ki, amikor valamely uniós intézmény vagy nemzeti hatóság egyeztet velünk a feladataink ellátását esetleg érintő jogszabályjavaslatokról.

Véleményt alkotunk például, ha az Európai Parlament vagy az EU Tanácsa által kidolgozandó új jogszabályok esetleg kihatnak szervezetünkre és munkánkra, például az európai bankok felügyeletére, a fizetési rendszerek működtetésére és felvigyázására.

De magunk is kezdeményezhetünk véleményt , ha úgy véljük, hogy valamely új jogszabály befolyásolhatja szerepünket.

Példák az EKB véleményeire

Véleményeztük például a készpénz pénzmosás és adókijátszás céljára való felhasználásának korlátozását előíró törvényeket abban a tekintetben, hogy hátrányosan befolyásolnák-e-e a készpénz törvényes fizetőeszköz jellegét.

Véleményeztük az uniós tagállamok arra vonatkozó terveit is, hogy a bankokra új nyereségadót vetnek ki, ami kihathat ezek vállalkozási és lakossági hitelnyújtó kapacitására.

Az EKB számos témakörben elfogadott véleményt, többek között:

 • gazdasági irányítás az európai gazdasági és monetáris unióban,

 • banki tőkekövetelmények, válságkezelés,
 • készpénzkorlátozások,
 • fizetési rendszerek felvigyázása,
 • származtatott ügyletek központi szerződő feleken keresztül történő elszámolása,
 • a nemzeti központi bankok irányítása,
 • a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos kérdések,
 • hitelnyilvántartások,
 • a banki hitelportfóliók átalakítása,
 • újabb banki nyereségadók.

Hol találhatók az EKB-vélemények?

Az átláthatóság minden tevékenységünkben fontos, ezért a véleményeket elfogadásuk után a lehető legrövidebb időn belül publikáljuk az EUR-LEX-en, valamint időnként az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy a honlapunkon.

A javasolt uniós jogszabályokról szóló vélemények az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetők, míg az új nemzeti jogszabálytervezetekről szólókat angolul és a megfelelő nemzeti nyelv(ek)en tesszük közzé.

Mi az EKB jogi kerete, és milyen más jogi aktusokat fogadhat el?

Céljainkat és feladatainkat a következő joganyagokban határozzák meg:

A Szerződés és az Alapokmány szabályozói hatáskört biztosít számunkra ahhoz, hogy munkánk hatékonyabbá tétele érdekében hatáskörünkön belül különféle típusú jogi aktusokat fogadjunk el. Emellett megerősítik központi bankként való függetlenségünket is.

A vélemények mellett elfogadhatunk még:

 • rendeletet,
 • határozatot,
 • ajánlást.

Ezek a jogi aktusok több fontos szempontból eltérnek egymástól. Van közöttük „kötelező erejű”, ahol az előírt szabályokat kötelező betartani, mások „nem kötelező erejűek”, hanem tanácsadói vagy pontosító funkciójuk van. Van olyan is, amely konkrét kérdésekkel foglalkozik vagy éppen általánosabb témakört fed le, mások pedig az egyes országokra vagy éppen az egész euroövezetre vonatkoznak.