SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor rådgiver ECB om EU-lovgivning og national lovgivning?

I medfør af ECB's rolle og høje grad af ekspertise som centralbank for euroen skal EU-lovgiverne eller de nationale lovgivere høre os, når de fremsætter forslag til ny lovgivning, der kan påvirke vores rolle.

Dette er fastsat i traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union (EU), og det betyder, at sådan lovgivning først kan vedtages, når ECB er blevet hørt om den. ECB's rådgivning fremlægges typisk i form af en ECB-udtalelse, som er vedtaget af Styrelsesrådet.

Hvad er en ECB-udtalelse?

ECB's udtalelser er ikke-bindende og afgives som en del af ECB's rådgivende funktion. Vi afgiver udtalelser, når EU's institutioner eller nationale myndigheder hører os om forslag til nye love, der kan påvirke vores opgaver.

Vi afgiver eksempelvis en udtalelse, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet behandler ny lovgivning, der påvirker ECB og ECB's arbejde, fx tilsyn med Europas banker eller drift og overvågning af betalingssystemer.

ECB kan også selv tage initiativ til en udtalelse, hvis vi mener, at en ny lov kan påvirke vores rolle.

Eksempler på ECB's udtalelser

ECB har fx afgivet udtalelser om love, der vedrører begrænsning af brugen af kontanter med henblik på at bekæmpe hvidvask af penge og skatteunddragelse, hvor vi udtaler os om, hvorvidt disse love griber ind i kontanters status som lovligt betalingsmiddel.

Vi har også vedtaget udtalelser om EU-medlemsstaternes planer om at indføre nye afgifter på bankernes overskud, som kan påvirke bankernes evne til at yde kredit til virksomheder og borgere.

ECB har vedtaget udtalelser om en lang række emner, herunder:

 • økonomisk styring i Europas Økonomiske og Monetære Union

 • bankers kapitalkrav og krisestyring
 • begrænsninger for kontantbetalinger
 • overvågning af betalingssystemer
 • clearing af derivater gennem centrale modparter
 • styring af de nationale centralbanker
 • spørgsmål vedrørende Den Internationale Valutafond
 • kreditregistre
 • omstrukturering af bankernes låneporteføljer
 • nye afgifter på bankernes overskud.

Hvor finder jeg ECB's udtalelser?

Gennemsigtighed er afgørende for os i alt, hvad vi gør. ECB's udtalelser offentliggøres så hurtigt som muligt efter deres vedtagelse på EUR-LEX og nogle gange også i Den Europæiske Unions Tidende og/eller på ECB's websted.

Udtalelser om forslag til EU-lovgivning findes på alle officielle EU-sprog, mens udtalelser om forslag til ny national lovgivning offentliggøres på engelsk og de(t) relevante nationale sprog.

Hvad er ECB's retlige ramme, og hvilke andre retsakter kan ECB vedtage?

ECB's mål og opgaver er fastsat i:

Traktaten og statutten giver os de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage forskellige typer retsakter inden for vores kompetenceområde for at gøre vores arbejde mere effektivt. De styrker også ECB's uafhængighed som centralbank.

Ud over udtalelser kan vi vedtage:

 • forordninger
 • afgørelser
 • henstillinger.

Disse retsakter er forskellige i en række vigtige henseender. Nogle af dem er "bindende", dvs. at de fastsætter regler, der skal overholdes. Andre er "ikke-bindende" og indeholder rådgivning om eller forklaring af et bestemt forhold. Nogle retsakter omhandler desuden meget specifikke forhold, mens andre er mere generelle. Endelig vedrører nogle retsakter enkelte lande, mens andre vedrører euroområdet som helhed.