European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • IZJAVA O MONETARNOJ POLITICI

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Christine Lagarde, predsjednica ESB‑a
Luis de Guindos, potpredsjednik ESB‑a

Frankfurt na Majni, 22. srpnja 2021.

Dobar dan, potpredsjednik i ja želimo vam dobrodošlicu na svojoj konferenciji za novinare.

Na današnjem se sastanku Upravno vijeće usredotočilo na dvije glavne teme: prvo, na utjecaj preispitivanja strategije na naše smjernice buduće monetarne politike u vezi s ključnim kamatnim stopama ESB‑a i, drugo, na procjenu gospodarstva i naših pandemijskih mjera.

U nedavno provedenom preispitivanju strategije dogovorili smo simetrično ciljanje inflacije od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Naše su ključne kamatne stope već određeno vrijeme blizu donje granice i izgledi za inflaciju u srednjoročnom razdoblju još su znatno niži od ciljne razine. U tim je okolnostima Upravno vijeće danas revidiralo svoje smjernice buduće monetarne politike u vezi s kamatnim stopama. Učinili smo to kako bismo naglasili svoju predanost održavanju dosljedno prilagodljive monetarne politike u svrhu ostvarivanja ciljane razine inflacije.

Radi simetričnog ciljanja inflacije od 2 % i u skladu s našom strategijom monetarne politike, Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB‑a ostati na sadašnjim ili nižim razinama dok inflacija ne dosegne 2 % znatno prije kraja našeg projekcijskog razdoblja, i to stabilno do kraja projekcijskog razdoblja, i ne procijenimo da je temeljna inflacija dovoljno uznapredovala te je u skladu sa stabiliziranjem inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. To bi moglo značiti i prolazno razdoblje u kojem je stopa inflacije umjereno iznad ciljne razine.

Dopustite mi da prijeđem na ocjenu gospodarskih izgleda i naših pandemijskih mjera.

Gospodarstvo europodručja oporavlja se. Sve se više ljudi cijepi i ograničenja povezana s mjerama zatvaranja smanjena su u većini država europodručja. No pandemija još uvijek nepovoljno utječe na izglede, posebno s obzirom na sve veću neizvjesnost zbog širenja delta soja virusa. Inflacija je porasla, ali očekuje se će se taj porast uglavnom biti privremen. Izgledi za inflaciju u srednjoročnom razdoblju i dalje su slabi.

Moramo održati povoljne uvjete financiranja za sve sektore gospodarstva do kraja pandemije. To je ključno kako bi se trenutačan porast aktivnosti pretvorio u trajan rast i kako bi se neutralizirao negativan utjecaj pandemije na inflaciju. Potvrdivši svoju lipanjsku procjenu o uvjetima financiranja i inflacijskim izgledima, stoga i dalje očekujemo da će se kupnje u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) u tekućem tromjesečju provoditi znatno snažnijom dinamikom nego tijekom prvih mjeseci ove godine.

Kao što je objašnjeno u priopćenju za javnost objavljenom danas u 13.45, potvrdili smo i svoje druge mjere radi ostvarenja cilja stabilnosti cijena: razinu ključnih kamatnih stopa ESB‑a, kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, politiku reinvestiranja glavnica dospjelih vrijednosnih papira i operacije dugoročnijeg refinanciranja. Spremni smo po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na našoj ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Podrobnije ću objasniti naše viđenje gospodarskih i inflacijskih kretanja te govoriti o našoj ocjeni financijskih i monetarnih uvjeta.

Gospodarska aktivnost

Gospodarska aktivnost porasla je u drugom tromjesečju ove godine i, usporedno s popuštanjem ograničenja, napreduje prema snažnom rastu u trećem tromjesečju. Očekujemo snažan rast u sektoru prerađivačke industrije, premda će uska grla na strani ponude u kratkoročnom razdoblju kočiti proizvodnju. Ponovno otvaranje velikih dijelova gospodarstva podupire snažan rast u uslužnom sektoru. No delta soj koronavirusa mogao bi usporiti oporavak u uslužnom sektoru, posebno u ugostiteljstvu i turizmu.

Građani se vraćaju u trgovine i restorane te ponovno putuju, pa osobna potrošnja raste. Bolje mogućnosti za zapošljavanje, rast povjerenja te nastavak državnih mjera potpore podupiru potrošnju. Oporavak domaće i globalne potražnje, koji je u tijeku, potiče optimizam poduzeća a to podupire ulaganje. Prvi put od početka pandemije naša anketa o kreditnoj aktivnosti banaka upućuje na financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu kao jedan od važnih čimbenika koji potiču potražnju za kreditima poduzećima.

Očekujemo da će gospodarska aktivnost ponovno biti na razinama koje su zabilježene prije krize u prvom tromjesečju sljedeće godine. No potrebno je još mnogo učiniti da bi se neutralizirala šteta koju je pandemija nanijela gospodarstvu. Premda se broj zaposlenika u programima očuvanja radnih mjesta smanjuje, i dalje je velik. Općenito govoreći, i dalje je 3,3 milijuna manje zaposlenih nego prije pandemije, posebno među mlađima i niskokvalificiranima.

U potpori oporavku monetarnu politiku i dalje bi trebala dopunjavati ambiciozna, ciljana i usklađena fiskalna politika. U vezi s tim ključnu ulogu ima program Next Generation EU. On će pridonijeti snažnijem i ravnomjernom oporavku u državama europodručja, pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te poduprijeti potrebne strukturne reforme kojima se povećava dugoročni rast.

Inflacija

U lipnju je stopa inflacije bila 1,9 %. Očekujemo da će inflacija dalje rasti u sljedećim mjesecima i ponovno se smanjiti sljedeće godine. Trenutačni porast uglavnom je prouzročen višim cijenama energije te baznim učincima naglog pada cijena nafte na početku pandemije i utjecaja prošlogodišnjeg privremenog smanjenja stope PDV‑a u Njemačkoj. Do prvih mjeseci 2022. utjecaj tih čimbenika trebao bi postupno prestati jer se više neće uzimati u obzir u izračunu godišnje stope inflacije.

U kratkoročnom razdoblju temeljne inflacijske pritiske slabi znatna neiskorištenost gospodarskih kapaciteta. Jača potražnja i privremeni troškovni pritisci u opskrbnim lancima stvorit će određeni pritisak na rast cijena. No cjenovni pritisci vjerojatno će određeno vrijeme ostati slabi zbog slabog rasta plaća i prethodne aprecijacije tečaja eura.

Otklanjanje posljedica pandemije na inflaciju potrajat će. Kako se gospodarstvo bude oporavljalo poduprto našim mjerama monetarne politike očekujemo da će inflacija rasti u srednjoročnom razdoblju, premda će ostati na razinama nižima od ciljne razine. Premda su se pokazatelji dugoročnijih inflacijskih očekivanja povećali, još uvijek nisu na ciljnoj razini od 2 %.

Procjena rizika

Ocjenjujmo da su rizici za gospodarske izglede uglavnom uravnoteženi. Gospodarska aktivnost mogla bi nadmašiti naša očekivanja ako potrošači budu trošili više nego što se sada očekuje i brže upotrebljavali ušteđevinu stvorenu tijekom pandemije. Brže poboljšavanje pandemijske situacije moglo bi dovesti i do rasta koji bi nadmašio sadašnja očekivanja. No rast bi mogao podbaciti u odnosu na naša očekivanja ako se pandemija razbukta ili ako ograničenja na strani ponude potraju i budu kočila proizvodnju.

Financijski i monetarni uvjeti

Oporavak rasta i inflacije i dalje ovisi o povoljnim uvjetima financiranja. Tržišne kamatne stope smanjile su se od našeg prethodnog sastanka. Uvjeti financiranja za većinu poduzeća i kućanstava i dalje su povoljni.

Kamatne stope banaka na kredite poduzećima i kućanstvima još su na povijesno niskim razinama. Poduzeća su još dobro financirana kreditima iz prvog vala pandemije, čime se djelomično može objasniti zašto se kreditiranje poduzeća usporilo. Za razliku od kreditiranja poduzeća, kreditiranje kućanstava pokazalo se otpornim. Rezultati naše najnovije ankete o kreditnoj aktivnosti banaka upućuju na stabiliziranje uvjeta kreditiranja za poduzeća i za kućanstva. Likvidnost je i dalje obilna.

Istodobno su troškovi izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira za poduzeća i dalje veliki. Mnoga poduzeća i kućanstva dodatno su se zadužila kako bi prebrodila pandemiju. Eventualno pogoršanje stanja u gospodarstvu stoga bi moglo ugroziti njihovo financijsko stanje, što bi se moglo odraziti i na kvalitetu bilanci banaka. Pri tome je i dalje ključno spriječiti međusobno pojačavanje bilančnih napetosti i pooštravanja uvjeta financiranja.

Zaključak

Ukratko, gospodarska aktivnost u europodručju snažno raste. No izgledi i dalje ovise o tijeku pandemije i napretku u provedbi cijepljenja. Očekuje se da će se trenutačni porast inflacije pokazati uglavnom privremenim. Vjerojatno će temeljni cjenovni pritisci postupno rasti, premda će stopa inflacije u srednjoročnom razdoblju biti znatno niža od ciljne razine. Naše mjere politike, uključujući revidirane smjernice buduće monetarne politike, pridonijet će postojanom oporavku gospodarstva i, u konačnici, postizanju ciljne razine inflacije od 2 %.

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije