European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • MONETÁRIS POLITIKAI KÖZLEMÉNY

SAJTÓÉRTEKEZLET

Christine Lagarde, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke

Frankfurt am Main, 2021. július 22.

Jó napot kívánunk! Az alelnök úrral együtt köszöntjük Önöket a sajtóértekezletünkön.

A Kormányzótanács mai ülésén két fő témára összpontosította a figyelmét: először a stratégiai felülvizsgálatunknak azokra a vonatkozásaira, amelyek az EKB irányadó kamatlábairól szóló előretekintő útmutatásunkhoz kapcsolódnak; másodszor pedig a gazdaságnak és a pandémiára adott intézkedéseinknek az értékelésére.

A közelmúltbeli stratégiai felülvizsgálatunkban két százalékos szimmetrikus inflációs célban állapodtunk meg középtávon. Az irányadó kamatlábaink már egy ideje közel tartózkodnak az alsó határukhoz, és a középtávú inflációs kilátások még mindig jóval a célunk alatt tartózkodnak. Ezeket figyelembevéve a Kormányzótanács a mai napon módosította a kamatlábakra vonatkozó előretekintő útmutatását. Ezt abból a célból tettük, hogy hangsúlyozzuk elkötelezettségünket a tartósan laza monetáris politikai alapállás fenntartása mellett az inflációs célunk teljesítése érdekében.

A szimmetrikus, két százalékos inflációs célunk támogatására és monetáris politikai stratégiánkkal összhangban arra számítunk, hogy az EKB irányadó kamatlábai a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztaljuk, hogy az infláció jóval az előrejelzési időszak vége előtt, valamint az időszak hátralevő részét tekintve tartósan eléri a két százalékot, és úgy nem ítéljük, hogy a trendinflációban realizált elmozdulás megfelelően előrehaladt ahhoz, hogy konzisztens legyen az infláció középtávon két százalékon levő stabilizálódásával. Ebből következhet egy olyan átmeneti időszak, amely során az infláció mérsékelten a cél fölött van.

Most áttérnék a gazdasági kilátások és a pandémiával kapcsolatos intézkedéseink értékelésére.

Az euroövezeti gazdaság élénkülése jó úton halad. Egyre többen kapják meg a védőoltást, és a legtöbb euroövezeti országban lazítottak a kijárási korlátozásokon. De a pandémia továbbra is árnyékot vet, különösen ahogy a delta variáns egyre nagyobb bizonytalanság forrása. Az infláció megélénkült, noha emelkedése várhatóan többnyire átmeneti lesz. Az inflációs kilátások középtávon továbbra is visszafogottak.

Meg kell őriznünk a gazdaság összes szektorában a kedvező finanszírozási feltételeket a pandémia időszaka alatt. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a folyamatban levő visszalendülés tartós expanzióvá váljon, és hogy ellensúlyozza a pandémiának az inflációra gyakorolt negatív hatását. Ezért a finanszírozási feltételekre és az inflációs kilátásokra vonatkozó júniusi értékelésünket megerősítve továbbra is arra számítunk, hogy a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) alatti vásárlások a folyó negyedévben jelentősen nagyobb ütemben zajlanak, mint az év első hónapjaiban.

Emellett, az árstabilitási megbízatásunkat támogatandó, megerősítettük egyéb intézkedéseinket is, nevezetesen az EKB irányadó kamatszintjét, az eszközvásárlási program (APP) alatti vásárlásainkat, az újrabefektetési irányelveinket és a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteinket, ahogy a ma 13:45 órakor közzétett sajtóközleményben részletesen olvasható. Készen állunk valamennyi eszközünk megfelelő kiigazítására is annak érdekében, hogy az infláció középtávon a két százalékos célunkon stabilizálódjék.

Most bemutatom részletesebben, hogy meglátásunk szerint hogyan alakul a gazdaság és az infláció, majd szólok a pénzügyi és monetáris feltételekre vonatkozó értékelésünkről.

A gazdaság

A gazdaság a második negyedévben visszalendült, és a korlátozások enyhítésével párhuzamosan a harmadik negyedévben jó úton halad az erős növekedés felé. A feldolgozóiparban erős teljesítményre számítunk, noha a kínálati szűk keresztmetszetek a közeljövőben visszafogják a termelést. A gazdaság nagy részeinek újranyitása támogatja a szolgáltatási ágazat erőteljes regenerálódását. Ugyanakkor a koronavírus delta variánsa, különösen az idegenforgalom és a vendéglátás terén, tompíthatja a szolgáltatások élénkülését.

Ahogy az emberek visszatérnek az üzletekbe, éttermekbe, és ismét elkezdenek utazni, emelkednek a fogyasztói kiadások is. A jobb álláslehetőségek, a növekvő bizalom és a folyamatos kormányzati támogatás megerősíti a fogyasztási kiadásokat. A belföldi és a világkereslet folyamatos élénkülése erősíti a vállalkozások optimizmusát, ami támogatja a beruházásokat. A banki hitelezési felmérésünk a pandémia kezdete óta most jelzi először, hogy a vállalati hitelkereslet növekedése mögötti egyik fontos tényező az állóeszköz-felhalmozás finanszírozása.

Arra számítunk, hogy a gazdasági teljesítmény a jövő év első negyedében visszatér a válság előtti szintre. De még mindig nagy utat kell megtenni addig, amíg ellensúlyozható a pandémia okozta gazdasági kár. Csökkenőben van, de még mindig magas a munkahelymegtartási programokban részt vevők száma. Mindent egybevéve még mindig 3,3 millióval kisebb a foglalkoztatotti létszám, mint a pandémia előtt volt, különös tekintettel a fiatalabb és a kevésbé képzett munkaerőre.

A monetáris politikát ambiciózus, célzott és összehangolt fiskális politikával kell továbbra is kiegészíteni az élénkülés támogatásában. Ebben az összefüggésben a „Next Generation EU” program (Európai Uniós Helyreállítási Eszköz) kulcsszerepet játszik, mivel hozzájárul az euroövezeti országokban az erősebb és egységes élénküléshez. Emellett felgyorsítja a zöld, digitális átmenetet, és támogatja a szükséges szerkezeti reformokat, amelyek erősítik a hosszú távú növekedést.

Az infláció

Az infláció júniusban 1,9 százalék volt. Számításunk szerint az elkövetkező hónapokban tovább nő, majd jövőre ismét visszaesik. Az aktuális emelkedés mögötti hajtóerők nagyrészt a magasabb energiaárak, valamint a pandémia elején jelentkező meredek olajáresés okozta bázishatások és a tavalyi, németországi átmeneti áfacsökkentés hatásai. Ezeknek a tényezőknek a hatása 2022 elejére várhatóan lecseng, ahogy kikerülnek az előző év azonos időszakához viszonyított infláció számításából.

A gazdaságban levő jelentős kihasználatlan kapacitások a közeljövőben visszafogják a trendinflációs nyomást. Ugyanakkor az erősebb kereslet és a kínálati láncban jelentkező átmeneti költségoldali nyomás felfelé hat az árakra. A gyenge bérnövekedés és az euro múltbeli felértékelődése azonban azt jelenti, hogy az ároldali nyomás valószínűleg egy ideig még visszafogott marad.

Még eltart egy ideig, amíg a pandémia inflációs hatásait ki lehet küszöbölni. Arra számítunk, hogy a gazdaság élénkülésével párhuzamosan, amelyet a monetáris politikai intézkedéseink támogatnak, az infláció középtávon megemelkedik, noha a célunk alatti szinten marad. Miközben a hosszabb távú inflációs várakozások mutatói megemelkedtek, továbbra is bizonyos távolságra vannak a két százalékos célunktól.

A kockázatértékelés

A gazdasági kilátásokat övező kockázatok megítélésünk szerint nagyjából kiegyensúlyozottak. A gazdaság teljesítménye meghaladhatja a várakozásainkat, ha a fogyasztók a jelenleg vártnál többet költenek, és ha a pandémia alatt felhalmozott megtakarításaikat gyorsabban felhasználják. A járványügyi helyzet gyorsabb javulása is a most vártnál erősebb expanziót eredményezhet. A növekedés azonban alá is múlhatja a várakozásainkat, ha kiéleződik a pandémia, vagy ha a kínálati hiányok tartósabbnak bizonyulnak, és visszafogják a termelést.

Pénzügyi és monetáris feltételek

A növekedés és az infláció élénkülése továbbra is függ a kedvező finanszírozási feltételektől. A piaci kamatok a legutóbbi ülésünk óta visszaestek. A legtöbb vállalat és háztartás finanszírozási feltételei kedvező szinten tartózkodnak.

A bankok vállalati és háztartási hitelkamatai megmaradnak hosszú időszakra visszatekintve alacsony szinteken. A vállalatok a pandémia első hulláma alatti hitelfelvételük eredményeként továbbra is jól el vannak látva forrással, ami részben megmagyarázza, hogy miért lassult le a vállalati hitelezés. A háztartási hitelezés ezzel szemben szinten maradt. A legutóbbi banki hitelezési felmérésünkből kiderül, hogy mind a vállalatok mind a háztartások hitelfeltételei stabilizálódtak. Továbbra is bőséges a likviditás.

Ugyanakkor még mindig magas a vállalatok tőkeinstrumentum-kibocsátási költsége. Sok vállalat és háztartás még jobban eladósodott, hogy átvészelje a pandémiát. A gazdasági helyzet bármilyen romlása tehát a pénzügyi jóllétüket fenyegeti, ami átgyűrűzhet a banki mérlegek minőségére. Elengedhetetlen továbbra is annak a megakadályozása, hogy a mérlegben keletkező feszültségek és a szigorodó finanszírozási feltételek kölcsönösen felerősítsék egymást.

Konklúzió

Összefoglalva, az euroövezeti gazdaság erős ütemben regenerálódik. A kilátások azonban továbbra is függenek a pandémia menetétől és az oltási programok előrehaladásától. Az infláció aktuális megemelkedése várhatóan nagyrészt átmeneti lesz. A trendinflációs ároldali nyomás valószínűleg fokozatosan nőni fog, noha középtávon az infláció még mindig jóval a célunk alatt marad. Monetáris politikai intézkedéseink, többek között a módosított előretekintő útmutatásunk, segíteni fog a gazdaságnak elmozdulni a szilárd ütemű élénkülés felé, és végső soron segíti az inflációt eljutni a két százalékos célunkhoz.

Most pedig készen állunk a kérdéseikre.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok