European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • MĚNOVÉ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Christine Lagardeová, prezidentka ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanem, 22. července 2021

Dobré odpoledne, pan viceprezident a já vás vítáme na naší tiskové konferenci.

Na dnešním zasedání se Rada guvernérů zaměřila na dvě hlavní témata: zaprvé na dopad přezkumu naší strategie na naši signalizaci základních úrokových sazeb ECB a zadruhé na naše hodnocení ekonomiky a našich pandemických opatření.

Během nedávného přezkumu naší strategie jsme schválili symetrický střednědobý inflační cíl ve výši 2 %. Naše měnověpolitické sazby jsou již nějaký čas blízko spodní hranice a střednědobý výhled inflace se nachází výrazně pod naším cílem. Za této situace Rada guvernérů dnes revidovala svou signalizaci měnové politiky v oblasti úrokových sazeb. Učinili jsme tak, abychom podtrhli svůj závazek udržovat neustále akomodační nastavení měnové politiky k podpoře plnění svého inflačního cíle.

V rámci podpory svého symetrického 2% inflačního cíle a v souladu se svou strategií měnové politiky Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamenáme, že 2% inflace je dosahováno výrazně před koncem horizontu projekcí, a to trvale po jeho zbytek, a než usoudíme, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci střednědobé inflace na úrovni 2 %. To může zahrnovat také přechodné období, během kterého se bude inflace nacházet mírně nad cílem.

Nyní se podívejme na hodnocení hospodářského výhledu a našich pandemických opatření.

Oživení ekonomiky eurozóny probíhá podle očekávání. Stále více lidí je očkováno a omezující opatření byla ve většině zemí eurozóny rozvolněna. Pandemie však nadále vrhá svůj stín, zejména vzhledem k tomu, že delta mutace je rostoucím zdrojem nejistoty. Inflace vzrostla, ačkoli se očekává, že tento nárůst bude převážně dočasného charakteru. Střednědobý inflační výhled zůstává utlumený.

Během období pandemie musíme zachovat příznivé podmínky financování pro všechna odvětví ekonomiky. Velmi důležité je to proto, aby současné zotavení ekonomiky přerostlo v trvalejší expanzi a aby byl kompenzován záporný dopad pandemie na inflaci. Z tohoto důvodu a poté, co jsme potvrdili naše červnové hodnocení podmínek financování a inflačního výhledu, nadále očekáváme, že tempo provádění nákupů v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) bude ve stávajícím čtvrtletí výrazně vyšší než v prvních měsících tohoto roku.

Potvrdili jsme také naše další opatření k podpoře našeho mandátu v oblasti cenové stability, jmenovitě úroveň základních úrokových sazeb ECB, naše nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP), naše politiky reinvestování a naše dlouhodobější refinanční operace, o kterých podrobněji pojednává tisková zpráva zveřejněná dnes v 13.45. Jsme připraveni všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, abychom střednědobě zajistili stabilizaci inflace na 2% cíli.

Nyní podrobněji popíšu, jaký vývoj ekonomiky a inflace pozorujeme, a poté přejdu k našemu hodnocení finančních a měnových podmínek.

Hospodářská aktivita

Ekonomika se ve druhém čtvrtletí letošního roku zotavila a vzhledem k rozvolnění omezujících opatření pravděpodobně zaznamená za třetí čtvrtletí výrazný růst. Očekáváme, že zpracovatelský průmysl dosáhne výrazného růstu, ačkoli překážky v dodávkách budou v dohledné době výrobu brzdit. Znovuotevření velkých částí ekonomiky podporuje dynamický vzestup v sektoru služeb. Mutace koronaviru delta by však mohla toto oživení ve službách utlumit, zejména v cestovním ruchu a pohostinství.

Vzhledem k tomu, že se lidé vracejí do obchodů a restaurací a opět začínají cestovat, rostou spotřební výdaje. Lepší vyhlídky pro uchazeče o zaměstnání, rostoucí důvěra a pokračující vládní podpora posilují výdaje. Probíhající oživení domácí a světové poptávky zvyšuje optimismus v podnicích. To podporuje investice. Poprvé od začátku pandemie naznačuje naše šetření úvěrových podmínek bank v eurozóně, že důležitým faktorem posilujícím poptávku podniků po úvěrech je financování fixních investic.

Očekáváme, že se hospodářská aktivita vrátí na úroveň před krizí v prvním čtvrtletí příštího roku. Před námi je však ještě dlouhá cesta, než budou nahrazeny škody, které pandemie ekonomice způsobila. Počet lidí účastnících se programů zachování pracovních míst klesá, ale zůstává vysoký. Celkově má zaměstnání stále o 3,3 mil. lidí méně než před pandemií. Zejména se to týká mladých a méně kvalifikovaných.

Měnovou politiku by měla při podpoře hospodářského oživení nadále doplňovat cílená, ambiciózní a koordinovaná fiskální politika. V této souvislosti musí hrát zásadní roli program Next Generation EU. Přispěje k výraznějšímu a jednotnému oživení v zemích eurozóny. Dále zrychlí přechod na zelenou a digitální ekonomiku a podpoří nezbytné strukturální reformy, které zvyšují dlouhodobý růst.

Inflace

V červnu dosáhla inflace 1,9 %. Očekáváme, že se v příštích měsících dále zvýší a následující rok opět klesne. Tento stávající nárůst je velkou měrou způsobem vyššími cenami energií a vlivy srovnávací základny v důsledku prudkého poklesu cen ropy na začátku pandemie a dopadu dočasného snížení DPH v Německu v loňském roce. Do začátku roku 2022 by dopad těchto faktorů měl pominout, neboť ve výpočtech meziroční inflace se již nebudou projevovat.

V blízké budoucnosti bude významný objem nevyužitých kapacit v ekonomice tlumit jádrové inflační tlaky. Silnější poptávka a přechodné nákladové tlaky v dodavatelském řetězci budou vyvíjet tlak na růst cen. Ale z důvodu slabého růstu mezd a posílení eura v minulosti je pravděpodobné, že cenové tlaky zůstanou po určitou dobu utlumené.

Než dopad pandemie na inflaci odezní, máme před sebou ještě kus cesty. S oživením ekonomiky za podpory našich měnověpolitických opatření očekáváme, že inflace střednědobě vzroste, i když zůstane pod našim cílem. I když ukazatele dlouhodobějších inflačních očekáváních vzrostly, od našeho 2% cíle zůstávají do určité míry vzdálené.

Hodnocení rizik

Pozorujeme, že rizika pro daný hospodářský výhled jsou vyrovnaná. Hospodářská aktivita by mohla překonat naše očekávání, pokud budou spotřebitelé utrácet více, než nyní očekáváme, a rychleji budou využívat peněz, které uspořili během pandemie. Rychlejší zlepšování pandemické situace by také mohlo vést k silnější než předpokládané expanzi. Hospodářský růst by však mohl být také nižší, než očekáváme, pokud pandemie posílí nebo se ukáže, že mezery v nabídce jsou trvalejšího rázu a zdržují výrobu.

Finanční a měnové podmínky

Oživení růstu a inflace stále závisí na příznivých podmínkách financování. Od našeho posledního zasedání tržní úrokové sazby klesly. Podmínky financování pro většinu podniků a domácností zůstávají příznivé.

Úrokové sazby bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti zůstávají na historické nízké úrovni. Podniky jsou stále dobře financovány v důsledku úvěrů, které čerpaly v první vlně pandemie, což zčásti vysvětluje, proč tempo růstu úvěrů poskytovaných podnikům zpomalilo. Naproti tomu poskytování úvěrů domácnostem neklesá. Naše nejaktuálnější šetření úvěrových podmínek bank ukazuje, že úvěrové podmínky pro podniky a domácnosti se stabilizovaly. Likvidita je nadále vydatná.

Současně jsou náklady podniků na emisi akcií stále vysoké. Mnohé podniky a domácnosti se více zadlužily, aby pandemii překonaly. Jakékoli zhoršení ekonomické situace by tudíž mohlo ohrozit jejich finanční zdraví, což by se mohlo projevit na kvalitě bankovních rozvah. Je nadále zásadní předejít tomu, aby se napjaté rozvahy a zpřísňující se podmínky financování vzájemně neposilovaly.

Závěr

Celkově lze konstatovat, že se ekonomika eurozóny výrazně zotavuje. Výhled však stále závisí na vývoji pandemie a pokroku vakcinace. Očekává se, že stávající nárůst inflace je z velké míry dočasný. Je pravděpodobné, že cenové tlaky postupně vzrostou, i když inflace zůstane střednědobě stále výrazně pod naším cílem. Naše měnověpolitická opatření, včetně revidované signalizace měnové politiky, pomohou ekonomice přejít k solidnímu oživení a v konečném důsledku dosáhnout našeho inflačního cíle ve výši 2 %.

Nyní jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média