European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • UVODNA IZJAVA

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Mario Draghi, predsjednik ESB-a
Luis de Guindos, potpredsjednik ESB-a
Frankfurt na Majni, 13. prosinca 2018.

Dame i gospodo, potpredsjedniku i meni iznimno je zadovoljstvo što vam možemo poželjeti dobrodošlicu na svojoj konferenciji za novinare. Izvijestit ćemo vas o ishodu današnjeg sastanka Upravnog vijeća, kojem je prisustvovao i predsjednik Euroskupine, Mário Centeno.

Na temelju svojih redovitih ekonomskih i monetarnih analiza, odlučili smo zadržati ključne kamatne stope ESB-a nepromijenjenima. I dalje očekujemo da će biti na sadašnjim razinama barem još tijekom ljeta 2019., u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno kako bi se osigurala daljnja postojana prilagodba inflacije razinama koje su ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju.

U vezi s nestandardnim mjerama monetarne politike, neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira prestat će u prosincu 2018. Istodobno širimo smjernice buduće monetarne politike u vezi s reinvestiranjem. U skladu s tim, namjeravamo i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon što počnemo povisivati ključne kamatne stope ESB-a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Premda najnovije informacije upućuju na dinamiku koja je slabija od očekivane zbog slabljenja vanjske potražnje kao i određenih čimbenika koji su specifični za pojedine države i sektore, gospodarski rast u europodručju i postupan rast inflacijskih pritisaka i dalje podupire snažna domaća potražnja. To ide u prilog našem uvjerenju da će se postojana prilagodba inflacije ciljnim razinama nastaviti te da će se održati i poslije prestanka neto kupnji vrijednosnih papira. Istodobno je i dalje naglašena neizvjesnost povezana s geopolitičkim čimbenicima, opasnošću od protekcionizma, ranjivošću na tržištima u nastajanju i kolebljivošću na financijskim tržištima. Još uvijek je potreban snažan poticaj monetarne politike kao doprinos daljnjem jačanju domaćih cjenovnih pritisaka i odgovarajućim kretanjima ukupne inflacije u srednjoročnom razdoblju. Zahvaljujući našim smjernicama buduće monetarne politike u vezi s ključnim kamatnim stopama ESB-a, zajedno s reinvestiranjem znatnog iznosa kupljenih vrijednosnih papira, monetarna politika i dalje je dovoljno prilagodljiva za postojanu prilagodbu inflacije ciljnim razinama. U svakom slučaju, Upravno vijeće spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi osiguralo postojano kretanje inflacije prema ciljnim razinama.

Prijeđimo sada na podrobnije objašnjenje naše procjene, počinjući s ekonomskom analizom. U trećem tromjesečju 2018. realni BDP europodručja povećao se po tromjesečnoj stopi od 0,2 %, dok je u prethodna dva tromjesečja stopa rasta iznosila 0,4 %. Najnoviji podatci i rezultati anketa upućuju na dinamiku koja je slabija od očekivane zbog sve manjeg doprinosa vanjske potražnje i određenih čimbenika koji su specifični za pojedine države i sektore. Premda će utjecaj dijela tih čimbenika vjerojatno postupno nestati, to bi moglo značiti da slijedi usporavanje zamaha rasta. Istodobno, domaća potražnja poduprta našom prilagodljivom monetarnom politikom i dalje podupire gospodarski rast u europodručju. Osobnu potrošnju i dalje potiče snažno tržište rada, na kojem kontinuirano rastu zaposlenost i plaće. Nadalje, na poslovna ulaganja povoljno utječu domaća potražnja, povoljni uvjeti financiranja i jačanje bilanci. Ulaganja u stambene nekretnine i dalje su snažna. Također se i dalje očekuje da će se rast globalne gospodarske aktivnosti nastaviti te podupirati izvoz europodručja, premda sporijom dinamikom.

Riječ je o procjeni koju u glavnim crtama potvrđuju makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava za europodručje iz prosinca 2018. Prema projekcijama godišnja stopa rasta realnog BDP-a trebala bi iznositi 1,9 % u 2018., 1,7 % u 2019., 1,7 % u 2020. i 1,5 % u 2021. U usporedbi s makroekonomskim projekcijama stručnjaka ESB-a iz rujna 2018., izgledi za rast realnog BDP-a u 2018. i 2019. neznatno su revidirani naniže.

Rizici povezani s budućim gospodarskim rastom u europodručju i dalje se mogu ocijeniti kao uglavnom uravnoteženi. Međutim, zbog postojane neizvjesnosti povezane s geopolitičkim čimbenicima, opasnošću od protekcionizma, ranjivošću na tržištima u nastajanju i kolebljivošću na financijskim tržištima počinju prevladavati negativni rizici.

Prema brzoj procjeni Eurostata godišnja stopa inflacije u europodručju mjerena HIPC-om smanjila se sa 2,2 % u listopadu 2018. na 2,0 % u studenome 2018. uglavnom zbog smanjenja inflacije cijena energije. Sudeći po trenutačnim cijenama naftnih ročnica, ukupna inflacija vjerojatno će se sljedećih mjeseci smanjivati. Mjere temeljne inflacije i dalje su uglavnom slabe, ali domaći cjenovni pritisci i dalje jačaju i šire se zbog visokih razina iskorištenosti kapaciteta i pooštravanja uvjeta na tržištu rada, što potiče rast plaća. Očekuje se da će temeljna inflacija u srednjoročnom razdoblju rasti poduprta našim mjerama monetarne politike, kontinuiranim gospodarskim rastom i povećanjem rasta plaća.

Riječ je o procjeni koju u glavnim crtama potvrđuju makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava za europodručje iz prosinca 2018., u kojima se predviđa da će godišnja stopa inflacije mjerena HIPC-om iznositi 1,8 % u 2018., 1,6 % u 2019., 1,7 % u 2020. i 1,8 % u 2021. U usporedbi s makroekonomskim projekcijama stručnjaka ESB-a iz rujna 2018., izgledi za inflaciju mjerenu HIPC-om revidirani su malo naviše za 2018. i malo naniže za 2019.

U vezi s monetarnom analizom, najširi monetarni agregat (M3) povećao se sa 3,6 % rujnu 2018. na 3,9 % u listopadu 2018. Uz određenu kolebljivost u mjesečnim tokovima rast monetarnog agregata M3 i dalje podupire odobravanje bankovnih kredita. Najveći doprinos rastu monetarnog agregata M3 i dalje uglavnom daje najuži monetarni agregat (M1).

U skladu s trendom rasta kredita privatnom sektoru zabilježenim od početka 2014., rast takvih kredita i dalje podupire gospodarski rast. Godišnja stopa rasta kredita nefinancijskim društvima smanjila se sa 4,3 % u rujnu 2018. na 3,9 % u listopadu 2018., dok je godišnja stopa rasta kredita kućanstvima bila nepromijenjena na razini 3,2 %. Prijenos učinka mjera monetarne politike koje se provode od lipnja 2014. i dalje znatno podupire uvjete zaduživanja poduzeća i kućanstava, pristup financiranju, i to osobito za mala i srednja poduzeća, kao i kreditne tokove u cijelom europodručju.

Ukratko, unakrsna provjera rezultata ekonomske analize i signala iz monetarne analize potvrdila je da je visok stupanj prilagodljivosti monetarne politike i dalje potreban za daljnju postojanu prilagodbu stopa inflacije razinama ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Kako bi se iskoristile sve prednosti naših mjera monetarne politike, područja drugih politika moraju dati odlučniji doprinos povećanju potencijala za dugoročniji rast i smanjenju ranjivosti. Treba znatno ubrzati provedbu strukturnih reformi u državama europodručja kako bi se povećala otpornost, smanjila strukturna nezaposlenost te potaknula proizvodnost i potencijal rasta u europodručju. U vezi s fiskalnim politikama, Upravno vijeće ponovno ističe da bi trebalo obnoviti fiskalne zaštitne slojeve. To je posebno važno učiniti u državama u kojima je državni dug velik i koje se, da bi održale solidne fiskalne pozicije, moraju u potpunosti pridržavati Pakta o stabilnosti i rastu. Isto tako, transparentna i dosljedna provedba EU-ova okvira fiskalnoga i gospodarskog upravljanja tijekom vremena u svim državama i dalje je ključna za jačanje otpornosti gospodarstva europodručja. Poboljšanje funkcioniranja ekonomske i monetarne unije i dalje je prioritet. Upravno vijeće pozdravlja napore koji se ulažu te poziva na daljnje konkretne i odlučne korake dovršenja bankovne unije i unije tržišta kapitala.

Više informacija o tehničkim parametrima reinvestiranja bit će objavljeno u 15.30 SEV na mrežnim stranicama ESB-a.

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije