European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας (Eurogroup), κ. Centeno.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα λήξουν τον Δεκέμβριο του 2018. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική μας κατεύθυνση όσον αφορά τις επανεπενδύσεις. Κατά συνέπεια, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Αν και οι εισερχόμενες πληροφορίες είναι ασθενέστερες από ό,τι αναμενόταν, αντανακλώντας ηπιότερη εξωτερική ζήτηση και επίσης ορισμένους παράγοντες που αφορούν επιμέρους χώρες και τομείς, η υποκείμενη ευρωστία της εγχώριας ζήτησης εξακολουθεί να στηρίζει την επέκταση της ζώνης του ευρώ και τις σταδιακά αυξανόμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Αυτό στηρίζει την πεποίθησή μας ότι η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας θα συνεχιστεί και θα διατηρηθεί ακόμη και έπειτα από τη λήξη των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε. Ταυτόχρονα, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, η απειλή του προστατευτισμού, οι ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές και η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να είναι έντονες. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική τόνωση από τη νομισματική πολιτική για να στηριχθεί η περαιτέρω συσσώρευση των εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Οι ενδείξεις μας για τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, οι οποίες ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού, εξακολουθούν να παρέχουν τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής στον βαθμό που απαιτείται για τη διαρκή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει αναλόγως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται διαρκώς προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω την αξιολόγησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2%, σε τριμηνιαία βάση, το γ΄ τρίμηνο του 2018, έπειτα από άνοδο κατά 0,4% τα προηγούμενα δύο τρίμηνα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών είναι ασθενέστερα από ό,τι αναμενόταν, αντανακλώντας τη σταδιακά μικρότερη συμβολή της εξωτερικής ζήτησης και ορισμένους παράγοντες που αφορούν επιμέρους χώρες και τομείς. Αν και ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι πιθανόν να υποχωρήσουν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια κάποια επιβράδυνση της δυναμικής της ανάπτυξης την προσεχή περίοδο. Ταυτόχρονα, η εγχώρια ζήτηση, η οποία ενισχύεται επίσης από τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής μας πολιτικής, εξακολουθεί να υποβοηθά την οικονομική επέκταση στη ζώνη του ευρώ. Η ευρωστία της αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνεται στη συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης και στην αύξηση των μισθών, εξακολουθεί να στηρίζει την ιδιωτική κατανάλωση. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές επενδύσεις επωφελούνται από την εγχώρια ζήτηση, τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτίωση των ισολογισμών. Οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν σθεναρές. Επιπροσθέτως, η επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας αναμένεται και πάλι να συνεχίσει να στηρίζει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με τις προβολές αυτές το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2018, 1,7% το 2019, 1,7% το 2020 και 1,5% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2018, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω το 2018 και το 2019.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να κρίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ωστόσο, τείνουν να επικρατήσουν καθοδικοί κίνδυνοι, λόγω των επίμονων αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με γεωπολιτικές αβεβαιότητες, της απειλής του προστατευτισμού, των ευπαθειών σε αναδυόμενες αγορές και της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 2,0% τον Νοέμβριο του 2018, από 2,2% τον Οκτώβριο, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση του πληθωρισμού της ενέργειας. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να μειωθεί τους επόμενους μήνες. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, αλλά οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος εξακολουθούν να ενισχύονται και να διευρύνονται εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας, η οποία ωθεί προς τα πάνω τις μισθολογικές αυξήσεις. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση και την άνοδο των μισθών.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλάται γενικότερα και στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,8% το 2018, 1,6% το 2019, 1,7% το 2020 και 1,8% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2018, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν ελαφρώς αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2018 και προς τα κάτω για το 2019.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) διαμορφώθηκε σε 3,9% τον Οκτώβριο του 2018, έναντι 3,6% τον Σεπτέμβριο. Πέρα από κάποια μεταβλητότητα στις μηνιαίες ροές, ο ρυθμός αύξησης του Μ3 εξακολουθεί να στηρίζεται από τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Σύμφωνα με την ανοδική τάση που παρατηρείται από τις αρχές του 2014, η αύξηση των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομική επέκταση. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 3,9% τον Οκτώβριο του 2018, από 4,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος σε 3,2%. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 εξακολουθεί να στηρίζει σε σημαντικό βαθμό τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση – ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χώρες στις οποίες το δημόσιο χρέος είναι υψηλό και για τις οποίες η πλήρης συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών θέσεων. Αντίστοιχα, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται και καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις τεχνικές παραμέτρους των επανεπενδύσεων θα ανακοινωθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 15.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου