European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 septembrie 2008

9 septembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 septembrie 2008, scăderea de 30 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 167 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au redus cu 1,4 miliarde EUR, până la 109,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la nivelul de 684,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 16,5 miliarde EUR, până la 61,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o diminuare de 6,9 miliarde EUR, până la 459,9 miliarde EUR. Miercuri, 3 septembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 167 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 160 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în comparaţie cu nivelul de 0,2 miliarde EUR înregistrat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 6,7 miliarde EUR, până la 210,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 221 −30
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 220 −152
2.1 Creanţe asupra FMI 9 291 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 125 929 −152
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 545 402
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 043 −374
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 043 −374
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 460 002 −7 042
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 160 000 −7 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 000 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −38
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 582 −598
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 728 −1 363
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 457 0
9 Alte active 382 221 1 037
Total active 1 441 019 −8 120
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 684 637 1 108
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 210 822 6 524
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 210 738 6 678
2.2 Facilitatea de depozit 81 −151
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 140 −12
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 458 −16 568
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 61 494 −16 465
5.2 Alte angajamente 6 964 −103
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 980 −1 079
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 335 451
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 329 −10
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 329 −10
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 150 158 1 465
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 676 1
Total pasive 1 441 019 −8 120
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media