European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. září 2008

9. září 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. září 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 30 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 1,4 mld. EUR na 109,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 684,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 16,5 mld. EUR na 61,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 6,9 mld. EUR na 459,9 mld. EUR. Ve středu 3. září 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 167 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 160 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) byla prakticky beze změny a zůstala téměř nevyužita, zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (ve srovnání s předchozím týdnem, během něhož bylo uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,7 mld. EUR na 210,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 221 −30
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 220 −152
2.1 Pohledávky za MMF 9 291 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 125 929 −152
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 545 402
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 043 −374
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 043 −374
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 460 002 −7 042
5.1 Hlavní refinanční operace 160 000 −7 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −38
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 582 −598
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 728 −1 363
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 457 0
9 Ostatní aktiva 382 221 1 037
Aktiva celkem 1 441 019 −8 120
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 684 637 1 108
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 210 822 6 524
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 210 738 6 678
2.2 Vkladová facilita 81 −151
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 140 −12
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 458 −16 568
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 61 494 −16 465
5.2 Ostatní závazky 6 964 −103
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 980 −1 079
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 335 451
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 329 −10
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 329 −10
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 150 158 1 465
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 676 1
Pasiva celkem 1 441 019 −8 120
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média