European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugsėjo 5 d.

2008 m. rugsėjo 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugsėjo 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 30 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 167 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 109,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 684,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,5 mlrd. eurų – iki 61,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 459,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugsėjo 3 d., baigėsi 167 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 160 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir buvo beveik nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 210,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 221 −30
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 220 −152
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 291 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 125 929 −152
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 545 402
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 043 −374
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 043 −374
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 460 002 −7 042
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 160 000 −7 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −38
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 582 −598
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 728 −1 363
8 Valdžios skola eurais 37 457 0
9 Kitas turtas 382 221 1 037
Visas turtas 1 441 019 −8 120
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 684 637 1 108
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 210 822 6 524
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 210 738 6 678
2.2 Indėlių galimybė 81 −151
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 140 −12
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 458 −16 568
5.1 Valdžiai 61 494 −16 465
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 964 −103
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 980 −1 079
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 335 451
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 329 −10
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 329 −10
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 150 158 1 465
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 676 1
Visi įsipareigojimai 1 441 019 −8 120
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai