European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.9.2008

9.9.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.9.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 30 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 167 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,4 miljardilla eurolla 109,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 684,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,5 miljardilla eurolla 61,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,9 miljardilla eurolla 459,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.9.2008 erääntyi 167 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 160 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,7 miljardilla eurolla 210,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 221 −30
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 220 −152
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 291 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 125 929 −152
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 545 402
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 043 −374
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 043 −374
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 460 002 −7 042
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 160 000 −7 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −38
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 582 −598
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 728 −1 363
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 457 0
9 Muut saamiset 382 221 1 037
Vastaavaa yhteensä 1 441 019 −8 120
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 684 637 1 108
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 210 822 6 524
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 210 738 6 678
2.2 Talletusmahdollisuus 81 −151
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 140 −12
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 458 −16 568
5.1 Julkisyhteisöt 61 494 −16 465
5.2 Muut 6 964 −103
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 980 −1 079
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 335 451
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 329 −10
8.1 Talletukset ja muut velat 17 329 −10
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 150 158 1 465
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 676 1
Vastattavaa yhteensä 1 441 019 −8 120
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle