European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. septembra 2008

9. september 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. septembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 30 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 167 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 109,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 684,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,5 milijarde EUR na 61,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,9 milijarde EUR na 459,9 milijarde EUR. V sredo, 3. septembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 167 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 160 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,7 milijarde EUR na 210,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.221 −30
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.220 −152
2.1 Terjatve do MDS 9.291 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 125.929 −152
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.545 402
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.043 −374
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.043 −374
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 460.002 −7.042
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 160.000 −7.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −38
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.582 −598
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.728 −1.363
8 Dolg širše države v EUR 37.457 0
9 Druga sredstva 382.221 1.037
Skupaj sredstva 1.441.019 −8.120
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 684.637 1.108
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 210.822 6.524
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 210.738 6.678
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 81 −151
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 140 −12
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.458 −16.568
5.1 Širša država 61.494 −16.465
5.2 Druge obveznosti 6.964 −103
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.980 −1.079
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.335 451
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.329 −10
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.329 −10
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 150.158 1.465
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.676 1
Skupaj obveznosti 1.441.019 −8.120
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije