European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. september 2008

9. september 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. septembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 30 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 167 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 109,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 684,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,5 miljardi euro võrra 61,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,9 miljardi euro võrra 459,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. septembril 2008 möödus 167 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 160 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardiga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,7 miljardi euro võrra 210,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 221 −30
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 220 −152
2.1 Nõuded RVFle 9 291 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 125 929 −152
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 545 402
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 043 −374
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 043 −374
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 460 002 −7 042
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 160 000 −7 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −38
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 582 −598
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 728 −1 363
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 457 0
9 Muud varad 382 221 1 037
Varad kokku 1 441 019 −8 120
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 684 637 1 108
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 210 822 6 524
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 210 738 6 678
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 81 −151
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 140 −12
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 458 −16 568
5.1 Valitsussektor 61 494 −16 465
5.2 Muud kohustused 6 964 −103
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 980 −1 079
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 335 451
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 329 −10
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 329 −10
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 150 158 1 465
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 676 1
Kohustused kokku 1 441 019 −8 120
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid