European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. szeptember 5.

2008. szeptember 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. szeptember 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 30 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 167 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd euróval csökkent, 109,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval nőtt, 684,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,5 milliárd euróval csökkent, 61,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,9 milliárd euróval csökkent, 459,9 milliárd euróra. 2008. szeptember 3-án, szerdán lejárt egy 167 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 160 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére az előző héthez hasonlóan gyakorlatilag nem került sor, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,7 milliárd euróval nőtt, 210,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 221 −30
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 220 −152
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 291 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 125 929 −152
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 545 402
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 043 −374
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 043 −374
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 460 002 −7 042
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 160 000 −7 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −38
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 582 −598
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 728 −1 363
8 Euróban denominált államadósság 37 457 0
9 Egyéb eszközök 382 221 1 037
Eszközök összesen 1 441 019 −8 120
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 684 637 1 108
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 210 822 6 524
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 210 738 6 678
2.2 Betéti rendelkezésre állás 81 −151
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 140 −12
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 458 −16 568
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 61 494 −16 465
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 964 −103
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 980 −1 079
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 335 451
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 329 −10
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 329 −10
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 150 158 1 465
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 676 1
Források összesen 1 441 019 −8 120
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok