Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

8. rujna 2022.

Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 75 baznih bodova. Tim velikim korakom pospješuje se prijelaz s vrlo akomodativne razine ključnih kamatnih stopa na razine kojima će se postići što skoriji povratak inflacije na ESB‑ov srednjoročni cilj od 2 %. Upravno vijeće prema svojoj sadašnjoj procjeni očekuje da će i na sljedećih nekoliko sastanaka povećavati kamatne stope kako bi se smanjila potražnja i smanjio rizik trajnog porasta inflacijskih očekivanja. Upravno vijeće redovito će preispitivati smjer politike u svjetlu novih informacija i inflacijskih izgleda. Odluke o ključnim kamatnim stopama i dalje će donositi na osnovi podataka i na svakom sastanku.

Inflacija je i dalje pretjerano visoka i vjerojatno će dulje razdoblje ostati viša od ciljne razine. Upravno vijeće zbog toga je donijelo današnje odluke i očekuje da će nastaviti povećavati kamatne stope. Prema brzoj procjeni Eurostata, inflacija je dosegnula 9,1 % u kolovozu. Rast inflacije i dalje potiču snažan rast cijena energije i hrane, pritisci na strani potražnje u određenim sektorima zbog ponovnog otvaranja gospodarstva i uska grla u opskrbnim lancima. Cjenovni pritisci i dalje jačaju i šire se po sektorima gospodarstva, pa bi se rast inflacije mogao nastaviti u kratkoročnom razdoblju. Kako utjecaj čimbenika koji trenutačno pridonose rastu inflacije bude s vremenom slabio i kako se normalizacija naše monetarne politike bude prenosila na gospodarstvo i određivanje cijena, inflacija će se smanjivati. U vezi sa sljedećim razdobljem, stručnjaci ESB‑a revidirali su projekcije inflacije znatno naviše i sada očekuju da će inflacija iznositi prosječno 8,1 % u 2022., 5,5 % u 2023. i 2,3 % u 2024.

Nakon povećanja gospodarskog rasta u europodručju u prvoj polovici 2022. novi podatci upućuju na njegovo znatno usporavanje, pri čemu se očekuje da će gospodarska aktivnost krajem godine i u prvom tromjesečju 2023. stagnirati. Vrlo visoke cijene energije smanjuju kupovnu moć kućanstava dok uska grla u opskrbnim lancima i dalje, premda u sve manjoj mjeri, ograničavaju gospodarsku aktivnost. Osim toga, nepovoljna geopolitička situacija, prije svega neopravdana invazija Rusije na Ukrajinu, pridonose slabljenju pouzdanja poduzeća i potrošača. Takvi su izgledi vidljivi i iz najnovijih projekcija gospodarskog rasta, koje su revidirane osjetno naniže za ostatak tekuće godine i cijelu 2023. Stručnjaci ESB‑a u njima predviđaju stope gospodarskog rasta od 3,1 % u 2022., 0,9 % u 2023. i 1,9 % u 2024.

Dugotrajne ranjivosti prouzročene pandemijom i dalje ugrožavaju neometani prijenos monetarne politike. Upravno vijeće stoga će i dalje, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju hitnog programa kupnje zbog pandemije.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 75 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja iznosit će 1,25 %, kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke 1,50 % a kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke 0,75 %. Povećanja će stupiti na snagu 14. rujna 2022.

Budući da je kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke sada veća od nule, nema više potrebe za sustavom dviju naknada za pričuve radi remuneracije viška pričuva. Stoga je Upravno vijeće danas ukinulo sustav dviju naknada za pričuve odredivši da je vrijednost multiplikatora nula.

Program kupnje vrijednosnih papira (APP) i hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP)

Upravno vijeće namjerava i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje uvjeta obilne likvidnosti i primjerene monetarne politike.

Kada je riječ o PEPP‑u, Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Dospjeli iznosi u portfelju PEPP‑a reinvestiraju se fleksibilno radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće i dalje će pratiti uvjete financiranja za banke i pobrinut će se da dospjele operacije u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (engl. targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) ne ugrožavaju neometanu transmisiju naše monetarne politike. Osim toga, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je, u okviru svojih ovlasti, prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Upravnom je vijeću na raspolaganju instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja, što će mu omogućiti učinkovitije ispunjavanje zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.45 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije