SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

8. september 2022

Styrelsesrådet besluttede i dag at forhøje ECB's tre officielle renter med 75 basispoint. Med dette store skridt fremrykkes overgangen fra de pengepolitiske renters nuværende meget lempelige niveau til et niveau, som vil sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til ECB's 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. På grundlag af vores nuværende vurdering forventer Styrelsesrådet at forhøje renterne yderligere over de næste adskillige møder for at dæmpe efterspørgslen og som et værn mod risikoen for, at der sker et vedvarende opadgående skift i inflationsforventningerne. Styrelsesrådet vil løbende tage sin pengepolitiske kurs op til fornyet vurdering i lyset af nye data og udviklingen i inflationsudsigterne. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger om de pengepolitiske renter vil stadig være dataforankrede og følge en fremgangsmåde, hvor beslutningerne træffes fra møde til møde.

Styrelsesrådet traf denne beslutning – og forventer at forhøje renterne yderligere – fordi inflationen stadig er alt for høj og sandsynligvis fortsat vil ligge over målet i en længere periode. Ifølge Eurostats foreløbige estimat nåede inflationen op på 9,1 pct. i august. Kraftigt stigende energi- og fødevarepriser, efterspørgselspres i visse sektorer, der skyldes genåbningen af økonomien, og forsyningsflaskehalse presser fortsat inflationen op. Prispresset er blevet stadig stærkere og har bredt sig i økonomien, og inflationen vil måske stige yderligere på kort sigt. I takt med at de faktorer, der på nuværende tidspunkt presser inflationen op, efterhånden aftager, og normaliseringen af pengepolitikken slår igennem i økonomien og på prisdannelsen, vil inflationen blive lavere. Hvad fremtiden angår, har ECB's stab foretaget en betydelig opjustering af sine fremskrivninger af inflationen, og der forventes nu en gennemsnitlig inflation på 8,1 pct. i 2022, 5,5 pct. i 2023 og 2,3 pct. i 2024.

Efter et opsving i den økonomiske vækst i euroområdet i 1. halvår 2022 peger de nyeste data på en markant nedgang i væksten, idet økonomien forventes at stagnere senere på året og i 1. kvartal 2023. Meget høje energipriser reducerer folks indtægters købekraft, og selvom forsyningsflaskehalsene er ved at aftage, hæmmer de stadig den økonomiske aktivitet. Desuden påvirker den negative geopolitiske situation, især Ruslands uberettigede angreb på Ukraine, erhvervslivets og forbrugernes tillid negativt. Disse udsigter afspejles i stabens seneste fremskrivninger for den økonomiske vækst, som er blevet markant nedjusteret i resten af indeværende år og hele 2023. Staben forventer nu en økonomisk vækst på 3,1 pct. i 2022, 0,9 pct. i 2023 og 1,9 pct. i 2024.

De vedvarende sårbarheder, som skyldes pandemien, udgør stadig en risiko for den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil derfor fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen (opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation), med henblik på at imødegå risici for transmissionsmekanismen, der er relateret til pandemien.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at forhøje ECB's tre officielle renter med 75 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 1,25 pct., 1,50 pct. og 0,75 pct. med virkning fra 14. september 2022.

Efter forhøjelsen af renten på indlånsfaciliteten til over nul er det todelte system til forrentning af overskydende reserver ikke længere nødvendigt. Styrelsesrådet besluttede derfor i dag at indstille det todelte system ved at fastsætte multiplikatoren på nul.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

Det er Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begyndte at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde forhold med rigelig likviditet og en passende pengepolitisk linje.

For så vidt angår PEPP vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, geninvesteres fleksibelt med henblik på at bekæmpe risici for den pengepolitiske transmissionsmekanisme, der vedrører pandemien.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan tages i brug til at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør således Styrelsesrådets opfyldelse af sit prisstabilitetsmandat mere effektiv.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt