Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

8. září 2022

Rada guvernérů dnes rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 75 bazických bodů. Tento zásadní krok zrychluje přechod od převládající vysoce akomodativní úrovně úrokových sazeb k hodnotám, které zajistí včasný návrat inflace ke střednědobému 2% cíli ECB. Na základě stávajícího hodnocení Rada guvernérů očekává, že na příštích několika zasedáních bude úrokové sazby dále zvyšovat s cílem utlumit poptávku a ochránit před rizikem setrvalého nárůstu inflačních očekávání. Podle aktuálních informací a vývoje inflačního výhledu bude Rada guvernérů svůj směr měnové politiky pravidelně vyhodnocovat. Budoucí měnověpolitická rozhodnutí Rady guvernérů budou nadále závislá na údajích a budou přijímána jen na příslušných zasedáních.

Toto rozhodnutí dnes Rada guvernérů přijala a očekává, že úrokové sazby bude dále zvyšovat, neboť inflace zůstává příliš vysoká a je pravděpodobné, že nad cílem zůstane po delší dobu. Podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla inflace v srpnu 9,1 %. Prudký nárůst cen energií a potravin, poptávkové tlaky v některých sektorech v důsledku znovuotevření ekonomiky a problémy v dodávkách ženou inflaci stále vzhůru. Cenové tlaky nadále zesilují a šíří se napříč ekonomikou a inflace může v blízkém horizontu dále růst. S tím, jak stávající faktory inflace časem oslabí a návrat měnové politiky k normálu se promítne do ekonomiky a tvorby cen, inflace poklesne. Pokud jde o další vývoj, pracovníci ECB výrazně revidovali své projekce inflace směrem vzhůru a v současnosti se očekává, že inflace dosáhne průměrné úrovně 8,1 % v roce 2022, 5,5 % v roce 2023 a 2,3 % v roce 2024.

Po oživení ekonomiky eurozóny v prvním pololetí 2022 ukazují nedávné údaje na výrazné zpomalení jejího růstu, přičemž se očekává její stagnace později během letošního roku a v prvním čtvrtletí 2023. Velmi vysoké ceny energií snižují kupní sílu příjmů obyvatel, a i když problémy v dodávkách zmírňují, stále omezují hospodářskou aktivitu. Nepříznivá geopolitická situace a zejména neoprávněná agrese Ruska vůči Ukrajině navíc negativně působí na důvěru podniků i spotřebitelů. Tento výhled se odráží v nejnovějších projekcích hospodářského růstu sestavených pracovníky ECB, které byly pro zbytek roku 2022 a pro celý rok 2023 výrazně revidovány směrem dolů. Pracovníci ECB nyní očekávají, že ekonomika poroste tempem 3,1 % v roce 2022, 0,9 % v roce 2023 a 1,9 % v roce 2024.

Přetrvávající zranitelná místa způsobená pandemií stále představují riziko pro hladkou transmisi měnové politiky. Rada guvernérů bude proto nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia nouzového pandemického programu nákupu aktiv s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus, která souvisejí s pandemií.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 75 bazických bodů. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility budou s účinností od 14. září 2022 zvýšeny na úroveň 1,25 %, 1,50 % a 0,75 %.

Po zvýšení sazby vkladové facility nad nulu již není dvoustupňový systém úročení přebytečných rezerv nezbytný. Rada guvernérů dnes proto rozhodla dvoustupňový systém pozastavit stanovením multiplikátoru na nulu.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů má nadále v úmyslu reinvestovat v plném rozsahu jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začala zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení podmínek dostatečné likvidity a náležitého nastavení měnové politiky.

Pokud jde o PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci tohoto programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Částky splatné v portfoliu PEPP jsou flexibilně investovány s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky souvisejícím s pandemií.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále sledovat podmínky bankovního financování a zajišťovat, aby splatnost operací v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) nenarušovala hladkou transmisi její měnové politiky. Rada guvernérů bude také pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje v rámci svého mandátu přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila stabilizaci inflace na svém 2% cíli. K dispozici je nástroj na ochranu transmise s cílem čelit nežádoucí, chaotické dynamice na trhu, která by představovala vážné nebezpečí pro transmisi měnové politiky v rámci všech zemí eurozóny. Tento nástroj tak umožňuje Radě guvernérů efektivněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média