Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

8 septembrie 2022

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 75 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. Acest pas important devansează tranziția de la nivelul actual deosebit de acomodativ al ratelor dobânzilor de politică monetară către niveluri care vor asigura revenirea oportună a inflației la nivelul țintei BCE de 2% pe termen mediu. Pe baza evaluării sale actuale, Consiliul guvernatorilor anticipează că, în cadrul ședințelor următoare, va majora în continuare ratele dobânzilor pentru a frâna cererea și a proteja împotriva riscului unor valori persistente în sensul creșterii ale anticipațiilor privind inflația. Consiliul guvernatorilor va reevalua periodic traiectoria politicii sale monetare în concordanță cu informațiile noi și cu evoluția perspectivelor inflației. Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor de politică monetară vor depinde în continuare de date și vor urma o abordare de la o ședință la alta.

Decizia adoptată astăzi de Consiliul guvernatorilor, precum și anticipația privind majorarea în continuare a ratelor dobânzilor sunt motivate de faptul că inflația se menține la niveluri mult prea ridicate și este probabil ca aceasta să rămână superioară țintei o perioadă îndelungată. Potrivit estimării preliminare a Eurostat, inflația a ajuns la 9,1% în luna august. Majorarea accentuată a prețurilor produselor energetice și ale alimentelor, presiunile exercitate de cerere în unele sectoare ca urmare a redeschiderii economiei, precum și blocajele la nivelul ofertei încă alimentează creșterea inflației. Presiunile asupra prețurilor au continuat să se amplifice și să se extindă în întreaga economie, inflația putând să se intensifice în continuare pe termen scurt. Pe măsură ce factorii determinanți actuali ai inflației se estompează în timp și normalizarea politicii monetare se transmite la nivelul economiei și al procesului de stabilire a prețurilor, inflația se va reduce. Privind în perspectivă, experții BCE și-au revizuit semnificativ în sens ascendent proiecțiile privind inflația, anticipându-se, în prezent, că aceasta se va situa, în medie, la 8,1% în 2022, la 5,5% în 2023 și la 2,3% în 2024.

După revirimentul consemnat în semestrul I 2022, datele recente indică o încetinire substanțială a creșterii economice în zona euro, estimându-se o stagnare a economiei către finele anului și în trimestrul I 2023. Prețurile foarte ridicate ale produselor energetice reduc puterea de cumpărare a veniturilor populației și, deși blocajele la nivelul ofertei se diminuează, acestea încă limitează activitatea economică. În plus, situația geopolitică nefavorabilă, în special agresiunea nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei, afectează încrederea sectorului corporativ și pe cea a consumatorilor. Aceste perspective se reflectă în cele mai recente proiecții ale experților privind creșterea economică, care au fost revizuite considerabil în sens descendent pentru restul anului în curs și până la finele anului 2023. Experții anticipează, în prezent, o creștere economică de 3,1% în 2022, de 0,9% în 2023 și de 1,9% în 2024.

Vulnerabilitățile durabile cauzate de pandemie reprezintă în continuare un risc la adresa transmisiei fără sincope a politicii monetare. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 75 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 1,25%, 1,50% și, respectiv, 0,75% începând cu data de 14 septembrie 2022.

Ca urmare a majorării la un nivel peste zero a ratei dobânzii la facilitatea de depozit, sistemul pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor excedentare nu mai este necesar. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să suspende acest sistem prin stabilirea multiplicatorului la zero.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) pe o perioadă extinsă după data la care a inițiat majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor volume însemnate de lichiditate și a unei orientări corespunzătoare a politicii monetare.

În ceea ce privește programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Răscumpărările care ajung la scadență în cadrul portofoliului PEPP sunt reinvestite de o manieră flexibilă, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze condițiile de finanțare a băncilor și să asigure că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) nu afectează transmisia fără sincope a politicii sale monetare. Consiliul guvernatorilor va evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media