Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE publică avizul privind mecanismul unic de rezoluţie (MUR)

8 noiembrie 2013

EMBARGO

Embargo până vineri, 8 noiembrie 2013, ora 11.00 (ora Europei Centrale)
  • MUR ar trebui instituit până la data la care BCE îşi asumă responsabilităţile depline de supraveghere.
  • Domeniul de aplicare al MUR ar trebui să includă toate instituţiile de credit din statele membre ale UE care participă la mecanismul unic de supraveghere.
  • BCE: instituţiile ar trebui să facă obiectul unei proceduri de rezoluţie numai după ce o autoritate de supraveghere a apreciat că acestea se confruntă sau sunt susceptibile de a se confrunta cu dificultăți majore.
  • BCE sprijină introducerea instrumentului de recapitalizare internă înainte de anul 2018.
  • BCE: scopul modificărilor aduse propunerii de regulament este de a asigura că articolul 114 din Tratat reprezintă un temei juridic posibil pentru instituirea MUR.
  • BCE doreşte să fie reprezentată în calitate de observator în cadrul tuturor reuniunilor plenare şi executive ale Comitetului unic de rezoluție.

Astăzi, Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat avizul juridic privind mecanismul unic de rezoluţie [1]. Acest aviz a fost emis la solicitarea Consiliului Uniunii Europene şi a Parlamentului European.

BCE sprijină în totalitate instituirea unui mecanism unic de rezoluţie. BCE consideră că un proces decizional centralizat în materie de rezoluţie va consolida stabilitatea Uniunii Economice şi Monetare şi că MUR va reprezenta o completare necesară a mecanismului unic de supraveghere.

Propunerea de regulament privind MUR cuprinde trei cerinţe esenţiale pentru o rezoluţie eficientă:

  • un sistem unic;
  • o autoritate unică înzestrată cu competenţe decizionale;
  • un fond unic finanţat ex ante de sectorul bancar.

BCE consideră esenţială separarea responsabilităţilor autorităţilor de rezoluţie şi de supraveghere. BCE sau autorităţile naţionale competente, în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere, ar trebui să deţină responsabilitatea exclusivă de a evalua dacă o instituţie de credit se confruntă sau este susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți majore. Prin urmare, evaluarea în scopul supravegherii va constitui o premisă necesară pentru ca o instituţie să facă obiectul unei proceduri de rezoluţie.

BCE întâmpină favorabil solicitarea Consiliului UE privind adoptarea legislaţiei în cursul mandatului actual al Parlamentului European. De asemenea, sprijină cu fermitate calendarul preconizat, potrivit căruia MUR va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015. De îndată ce mecanismul unic de supraveghere va deveni operaţional, iar procesul de supraveghere va începe să se realizeze la nivel european, acelaşi lucru va trebui să fie valabil şi pentru procesul de rezoluţie.

BCE sprijină, de asemenea, implementarea mai timpurie a instrumentului de recapitalizare internă, care constituie un element esenţial al Directivei privind redresarea şi rezoluţia bancară.

BCE ia notă de eforturile întreprinse în vederea introducerii modificărilor necesare pentru a putea utiliza articolul 114 („armonizarea dispozițiilor naționale”) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene drept temei juridic posibil. Aceasta ar facilita instituirea MUR fără a fi necesară modificarea Tratatului.

Avizul BCE prevede că este mai oportună menţinerea unei separări funcţionale clare între supraveghere şi rezoluţie, evitându-se astfel potenţialele conflicte de interese. BCE recomandă participarea sa, în calitate de observator, în cadrul reuniunilor executive, precum şi al reuniunilor plenare ale Comitetului unic de rezoluţie.

Pentru întrebări din partea mass-media, vă rugăm contactaţi următoarele persoane: Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321 sau Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media