Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB vydává stanovisko k jednotnému mechanismu restrukturalizace (SRM)

8. listopadu 2013

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 11.00 SEČ v pátek 8. listopadu 2013
  • SRM by měl být vytvořen do doby, než ECB v plném rozsahu převezme povinnosti v oblasti dohledu.
  • Do působnosti SRM by měly spadat všechny úvěrové instituce v členských státech EU, které se připojily k jednotnému mechanismu dohledu.
  • ECB: v instituci by měl být zahájen proces restrukturalizace až poté, co orgán dohledu shledal, že daná instituce „je v úpadku nebo je u ní úpadek pravděpodobný“.
  • ECB souhlasí, aby byl nástroj odepsání závazků zaveden již před rokem 2018.
  • ECB: byly předloženy změny navrhovaného nařízení s cílem zajistit, že článek 114 Smlouvy bude představovat jeden z možných právních základů pro vytvoření SRM.
  • ECB chce být jako pozorovatel zastoupena na všech plenárních a výkonných zasedáních jednotného výboru pro řešení problémů.

Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila dnes své právní stanovisko k jednotnému mechanismu restrukturalizace [1]. Toto stanovisko bylo vydáno na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

ECB plně podporuje zřízení jednotného mechanismu restrukturalizace, neboť věří, že rozhodování o otázkách restrukturalizace na centrální úrovni posílí stabilitu Hospodářské a měnové unie a že SRM bude nezbytným doplněním jednotného mechanismu dohledu.

Navrhované nařízení o SRM obsahuje tři požadavky nezbytné pro účinnou restrukturalizaci:

  • jednotný systém,
  • jednotný orgán s rozhodovacími pravomocemi,
  • jednotný fond financovaný ex ante bankovním sektorem.

ECB považuje za zásadní, aby byla odpovědnost orgánů dohledu a orgánů restrukturalizace oddělena. V souladu s nařízením o jednotném mechanismu dohledu by mělo být posouzení, zda je daná úvěrová instituce v úpadku nebo je u ní úpadek pravděpodobný, výhradně v kompetenci ECB nebo příslušných vnitrostátních orgánů. Posouzení ze strany orgánu dohledu tedy bude nezbytnou předpokladem pro zahájení restrukturalizace dané instituce.

ECB vítá výzvu Rady EU, aby byly příslušné právní předpisy Evropským parlamentem přijaty ještě v tomto jeho volebním období. Dále také plně podporuje rozhodnutí stanovit lhůtu spuštění SRM na 1. ledna 2015. Jakmile bude spuštěn jednotný mechanismus dohledu a dohled se přesune na evropskou úroveň, je nutné dosáhnout obdobného stavu i v případě restrukturalizace.

ECB rovněž souhlasí s dřívějším zavedením nástroje odepsání závazků, který je jednou z klíčových součástí směrnice o ozdravení bank a řešení jejich problémů.

ECB bere na vědomí snahy vynaložené pro zavedení změn nezbytných k tomu, aby článek 114 (týkající se „sbližování vnitrostátních ustanovení“) Smlouvy o fungování Evropské unie mohl být použit jako jeden z možných právních základů. Díky tomu by mohl být SRM zřízen, aniž by muselo dojít ke změně Smlouvy.

Ve svém stanovisku ECB uvádí, že bude lépe dohled a restrukturalizaci jednoznačně funkčně oddělit, a tak se vyhnout možnému střetu zájmů. ECB doporučuje, aby byla jako pozorovatel zastoupena na výkonných i plenárních zasedáních jednotného výboru pro řešení problémů.

Dotazy ze strany médií prosím adresujte Utě Harnischfegerové, tel. +49 69 1344 6321, nebo Peteru Ehrlichovi, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média