Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB objavlja mnenje o enotnem mehanizmu za reševanje (EMR)

8. november 2013

EMBARGO

Prepoved objave do 11.00 po srednjeevropskem času v petek, 8. novembra 2013
  • EMR bi moral biti ustanovljen do takrat, ko bo ECB prevzela svoje nadzorne pristojnosti
  • EMR bi moral zajeti vse kreditne institucije v državah članicah EU, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora
  • ECB: reševanje institucije se lahko začne šele potem, ko je nadzornik ocenil, da institucija »propada ali bo verjetno propadla«
  • ECB podpira predlog, da bi bil instrument za reševanje z zasebnimi sredstvi na voljo že pred letom 2018
  • ECB: predlagana uredba je bila spremenjena tako, da je člen 114 Pogodbe mogoče uporabiti kot pravno podlago za ustanovitev EMR
  • ECB želi biti kot opazovalka zastopana na vseh plenarnih in izvršnih sejah Enotnega odbora za reševanje

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila svoje pravno mnenje o enotnem mehanizmu za reševanje [1]. Mnenje je bilo izdano na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

ECB v celoti podpira ustanovitev enotnega mehanizma za reševanje. Meni, da bo centralizirano odločanje o vprašanjih reševanja prispevalo k večji stabilnosti ekonomske in monetarne unije in da bo EMR zagotovil nujno dopolnilo enotnemu mehanizmu nadzora.

Predlagana uredba o EMR vsebuje tri bistvene zahteve za učinkovito reševanje:

  • enoten sistem;
  • enoten organ s pristojnostmi sprejemanja odločitev;
  • enoten sklad, ki ga vnaprej financira bančni sektor.

Po mnenju ECB je bistveno, da so pristojnosti organov za reševanje in za nadzor funkcionalno ločene. ECB, ali v skladu z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora pristojni nacionalni organi, bi morali imeti izključno pristojnost, da ocenijo, ali kreditna institucija propada oziroma bo verjetno propadla. Nadzorna ocena bo zato nujni predpogoj za začetek reševanja institucije.

ECB pozdravlja poziv Sveta EU, da se zakonodaja sprejme še v tem mandatu Evropskega parlamenta. Poleg tega odločno podpira predvideni časovni načrt, po katerem bo EMR začel delovati 1. januarja 2015. Potem ko bo enotni mehanizem nadzora začel delovati in bo nadzor prenesen na evropsko raven, se mora isto zgoditi tudi za reševanje.

ECB pozdravlja tudi zgodnjo uvedbo instrumenta za reševanje z zasebnimi sredstvi, ki je eden ključnih elementov direktive o sanaciji in reševanju bank.

ECB potrjuje prizadevanja za uvedbo sprememb, ki so potrebne zato, da bi bilo člen 114 (»približevanje nacionalnih določb«) Pogodbe o delovanju Evropske unije mogoče uporabiti kot pravno podlago. To bi omogočilo ustanovitev EMR brez spremembe Pogodbe.

V mnenju je ECB ocenila, da je bolje, če sta nadzor in reševanje funkcionalno ločena, saj se s tem preprečuje možnost konflikta interesov. ECB priporoča, da kot opazovalka sodeluje na izvršnih in plenarnih sejah Enotnega odbora za reševanje.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, ali na Petra Ehrlicha, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije