Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Nieuwe uitgave van “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”

15 september 2006

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een herziene uitgave van het document getiteld “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en –procedures van het Eurosysteem” (dat bekend staat als de “Algemene Documentatie”). Deze nieuwe versie is een bijlage bij Richtsnoer ECB/2006/12 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem. Het wijzigende Richtsnoer is door de Raad van Bestuur van de ECB goedgekeurd en zal met ingang van 1 januari 2007 in werking treden.

De wijzigingen betreffen vooral de opname van niet-verhandelbare activa in het onderpandskader van het Eurosysteem en vormen de laatste stap in de geleidelijke invoering van een enkelvoudig kader voor beleenbaar onderpand dat zal worden gebruikt voor alle krediettransacties van het Eurosysteem (ook wel de “Enkelvoudige Lijst” genoemd). Dit enkelvoudige kader vervangt het op twee lijsten gebaseerde systeem dat vanaf het begin van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is gehanteerd – zie de eerdere persberichten van 5 augustus 2004 (“Herziening van het onderpandskader van het Eurosysteem: de tweede stap naar een Enkele Lijst”) en 22 juli 2005 (“Onderpandskader van het Eurosysteem: opname van niet-verhandelbare activa op de Enkelvoudige Lijst”.

Het enkelvoudige kader voor beleenbaar onderpand omvat twee afzonderlijke activacategorieën: verhandelbare en niet-verhandelbare activa. Het Eurosysteem heeft voor de niet-verhandelbare activa specifieke beleenbaarheidscriteria opgesteld en een specifiek kredietbeoordelingskader opgezet die in het gehele eurogebied identiek zijn, om er zo voor te zorgen dat deze activa voldoen aan dezelfde onderpandsstandaarden als verhandelbare activa. Daarnaast zijn specifieke operationele procedures ontwikkeld voor de veilige overdracht en mobilisatie van niet-verhandelbare activa. Voor een specifiek type activum binnen niet-verhandelbare activa – kredietvorderingen (vaak ook wel “bankleningen” genoemd) – is voorzien in een overgangsperiode tot 31 december 2011, gedurende welke periode een beperkt aantal beleenbaarheids- en operationele criteria nog zal uiteenlopen tussen de verschillende landen van het eurogebied. In het bijzonder kunnen de nationale centrale banken gedurende deze periode het minimumbedrag van voor gebruik als onderpand in aanmerking komende kredietvorderingen vaststellen, en kunnen zij besluiten of voor het gebruik ervan verwerkingskosten in rekening dienen te worden gebracht.

Het Eurosysteem had het oorspronkelijke op twee lijsten gebaseerde onderpandskader goedgekeurd om een soepele overgang op de euro te waarborgen. Activa werden in twee lijsten uitgesplitst om zo om te kunnen gaan met verschillen in financiële structuren tussen lidstaten aan het begin van de EMU. De activa van lijst 1 waren verhandelbare activa die voldeden aan voor het gehele eurogebied geldende beleenbaarheidscriteria, terwijl de activa van lijst 2 activa waren die op nationaal niveau van bijzonder belang werden geacht en waarvoor door de nationale centrale banken specifieke beleenbaarheidscriteria waren opgesteld. De activa van lijst 2 die op grond van de beleenbaarheidscriteria die gelden voor het enkelvoudige kader niet langer in aanmerking komen, zullen uiterlijk 31 mei 2007 zijn afgevoerd.

Het Eurosysteem zal de toereikendheid van zijn onderpandskader blijven controleren. Met name zal het functioneren van het nieuwe kader voor niet-verhandelbare activa nauwlettend worden gevolgd.

De Engelstalige versie van het document kan vanaf 15.00 uur (Midden-Europese tijd) vandaag in elektronische vorm worden verkregen van de website van de ECB. De versies in de andere officële talen van de Gemeenschap zullen in de loop der tijd beschikbaar komen. Gedrukte exemplaren zullen vanaf 24 oktober 2006 beschikbaar zijn en kunnen, schriftelijk, kosteloos worden besteld bij de Afdeling Pers en Communicatie van de ECB of bij de nationale centrale banken van de Europese Unie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media