Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

“Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija” jaunā redakcijā

2006. gada 15. septembrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē dokumentu „Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija" (dēvēts par „Vispārējo dokumentāciju”) pārstrādātā redakcijā. Dokuments jaunajā redakcijā pievienots kā pielikums Pamatnostādnei ECB/2006/12, ar kuru veikti grozījumi Pamatnostādnē ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām. Pamatnostādni, ar kuru veikti grozījumi, pieņēmusi ECB Padome, un tā stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Grozījumi galvenokārt attiecas uz netirgojamo aktīvu iekļaušanu Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā, un tas ir atbilstoša nodrošinājuma vienotās sistēmas (dēvētas arī par “Vienoto sarakstu”), kas kopīga visām Eurosistēmas kredītoperācijām, pakāpeniskās ieviešanas pēdējais posms. Šī vienotā sistēma aizstāj divu līmeņu nodrošinājuma sistēmu, kas tika izmantota kopš Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveides – sk. agrākos paziņojumus presei “Pārskats par Eurosistēmas aizdevumu nodrošinājuma struktūru: otrais solis ceļā uz vienotu sarakstu” (2004. gada 5. augusts) un “Eurosistēmas nodrošinājuma struktūra: netirgojamo aktīvu iekļaušana Vienotajā sarakstā” (2005. gada 22. jūlijs).

Atbilstoša nodrošinājuma vienoto sistēmu veido divas atšķirīgas aktīvu grupas – tirgojamie un netirgojamie aktīvi. Eurosistēma noteikusi visai euro zonai vienotus noteiktus atbilstības kritērijus un īpašu kredītnovērtējuma sistēmu netirgojamiem aktīviem, lai nodrošinātu, ka šie aktīvi atbilst līdzīgiem nodrošinājuma standartiem kā tirgojamie aktīvi. Turklāt tika izveidotas konkrētas darbības procedūras netirgojamo aktīvu drošiem pārvedumiem un izmantošanai. Konkrētam netirgojamo aktīvu veidam – kredītprasībām (ko bieži dēvē arī par banku aizdevumiem) – noteikts pārejas periods līdz 2011. gada 31. decembrim. Šajā laikā daži atbilstības un darbības kritēriji euro zonas valstīs joprojām būs atšķirīgi. Nacionālās centrālās bankas šajā pārejas periodā var izvēlēties minimālo apjomu kredītprasībām, kas būs atbilstošas kā nodrošinājums, un izlemt, vai tiks piemērota to apkalpošanas maksa.

Eurosistēma ieviesa sākotnējo divu līmeņu nodrošinājuma sistēmu, lai nodrošinātu raitu pāreju uz euro. Aktīvi tika iedalīti divos līmeņos, lai pielāgotos finanšu struktūru atšķirībām dalībvalstīs EMS sākumposmā. Pirmo līmeni veidoja tirgojamie aktīvi, kas atbilda euro zonā lietotajiem atbilstības kritērijiem, bet otrā līmeņa aktīvi bija īpaši būtiski nacionālajā līmenī. Nacionālās centrālās bankas tiem bija noteikušas konkrētus atbilstības kritērijus. Otrā līmeņa aktīvi, kas saskaņā ar atbilstības kritērijiem nav iekļaujami vienotajā sistēmā, tiks likvidēti līdz 2007. gada 31. maijam.

Eurosistēma turpinās kontrolēt nodrošinājuma sistēmas pietiekamību. Tā pievērsīs īpašu uzmanību jaunās sistēmas darbībai attiecībā uz netirgojamiem aktīviem.

Šis dokuments angļu valodā pieejams elektroniski ECB interneta lapā šodien no plkst. 15.00 pēc ECB (Viduseiropas) laika. Tulkojums pārējās oficiālajās Kopienas valodās būs pieejams vēlāk. Dokuments drukātā veidā bez maksas būs pieejams ar 2006. gada 24. oktobri, nosūtot rakstisku pieteikumu ECB Preses un informācijas daļai vai jebkurai ES nacionālajai centrālajai bankai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem