Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

“az euroövezet monetáris politikájának végrehajtása: Az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” című dokumentum új kiadása

2006. szeptember 15.

Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon jelenteti meg „A monetáris politika végrehajtása az euroövezetben: az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” (az „Általános dokumentáció”) című dokumentum új kiadását. Az új kiadás az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatást módosító EKB/2006/12 iránymutatás mellékletét képezi. A módosító iránymutatást az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta, és 2007. január 1-jétől lép hatályba.

A módosítások többnyire a nem forgalomképes eszközök eurorendszerbeli fedezeti rendszerbe való bevezetésével kapcsolatosak, és az utolsó lépést jelentik abban a folyamatban, amelynek során fokozatosan bevezetnek az eurorendszer összes hitelműveletében elfogadható egységes fedezeti struktúrát (az ún. egységes listát). Az egységes struktúra a gazdasági és monetáris unió (GMU) kezdete óta érvényben levő kétcsoportos hitelfedezeti rendszert váltja fel, lásd „Az eurorendszer biztosítékrendszerének áttekintése: második lépés az egységes lista felé” című 2004. augusztus 5-i sajtóközleményt, illetve „Az eurorendszer biztosítékrendszere: a nem forgalomképes eszközök felvétele az egységes listára" című 2005. július 22-i sajtóközleményt.

Az egységes hitelfedezeti rendszerben az elfogadható eszközök két csoportját különböztetjük meg: a forgalomképes és a nem forgalomképes eszközöket. Az eurorendszer a nem forgalomképes eszközökre vonatkozóan egyedi alkalmassági feltételeket és egy külön hitelminősítési rendszert határozott meg, amelyek az egész euroövezetben egységesek. A cél ezzel az volt, hogy a nem forgalomképes eszközök is ugyanolyan előírásoknak feleljenek meg mint a forgalomképes eszközök. Továbbá különleges operatív eljárásrendi szabályokat dolgoztak ki a nem forgalomképes eszközök átutalásának és mobilizálásának biztonsága érdekében. A nem forgalomképes eszközökön belül van egy adott eszköztípus – ez a hitelkövetelés (vagy más néven bankhitel) –, amely esetében előreláthatólag egy 2011. december 31-ig tartó átmeneti időszakban és korlátozott számban eltérő alkalmassági és operatív feltételek lesznek érvényben az euroövezetben. Ez azt jelenti, hogy ebben az átmeneti időszakban a nemzeti központi bankok határozzák meg a fedezetként felhasználható hitelkövetelések minimális összegére vonatkozó határértéket, valamint azt is, hogy ezek használatára kivessenek-e kezelési költséget.

Az eredeti kétcsoportos hitelfedezeti rendszert az eurorendszer azért vezette be, hogy biztosítsa az euróra való zökkenőmentes áttérést. A GMU kezdeti szakaszában két csoportba kellett sorolni az eszközöket annak érdekében, hogy a tagállamok pénzügyi struktúrájában fennálló különbségek ne okozzanak problémát. Az első csoportba tartozó eszközök olyan forgalomképes eszközök voltak, amelyek megfeleltek az euroövezet egészére kiterjedő alkalmassági feltételeknek, míg a második csoportba olyan eszközök kerültek, amelyek nemzeti szinten nagy jelentőséggel bírnak, és amelyekre a nemzeti központi bankok egyedi alkalmassági feltételeket állapítottak meg. Azokat a második csoportba tartozó eszközöket, amelyek az egységes lista kritériumainak nem felelnek meg, 2007. május 31-ig fokozatosan kivonják a rendszerből.

Az eurorendszer továbbra is figyelemmel kíséri, hogy fedezeti rendszere megfelelően működik-e, különös figyelmet szentelve a nem forgalomképes eszközökre vonatkozó új rendszerre.

A dokumentum angol nyelven, elektronikus formában EKB idő (CET) szerint ma 15:00 órától érhető el az EKB honlapján. A Közösség többi hivatalos nyelvén egy későbbi időpontban fog megjelenni. Nyomtatott példányok 2006. október 24-étől térítésmentesen írásban megrendelhetők az EKB Tájékoztatási és sajtóosztályától, valamint az EU bármelyik nemzeti központi bankjától.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok