Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ nauja versija

2006 m. rugsėjo 15 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia peržiūrėtą ir patikslintą dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (vadinamo „Bendraisiais dokumentais“) versiją. Naujoji versija yra Gairių ECB/2006/12, iš dalies keičiančių Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų, priedas. Iš dalies keičiančias Gaires patvirtino ECB valdančioji taryba. Jos įsigalios 2007 m. sausio 1 d.

Pakeitimai daugiausiai susiję su antrinės rinkos neturinčiu turtu Eurosistemos įkaito sistemoje ir yra paskutinis žingsnis į nuoseklų visoms Eurosistemos kredito operacijoms taikomos bendros sistemos (taip pat vadinamos „bendru sąrašu“) įvedimą. Ši bendra sistema pakeičia nuo Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) įkūrimo egzistuojančią dviejų lygių įkaito sistemą (žr. ankstesnius 2004 m. rugpjūčio 5 d. pranešimus spaudai „Eurosistemos įkaito sistemos peržiūrėjimas: antras bendro sąrašo taikymo etapas“ ir 2005 m. liepos 22 d. – „Eurosistemos įkaito sistema: antrinės rinkos neturinčio turto įtraukimas į bendrą sąrašą“).

Ši bendra sistema tinkamam įkaitui apima dvi atskiras turto klases: antrinę rinką turintį ir antrinės rinkos neturintį turtą. Eurosistema apibrėžė visai euro zonai vienodus konkrečius tinkamumo kriterijus ir konkrečią kreditų vertinimo sistemą antrinės rinkos neturinčiam turtui, siekdama užtikrinti, kad šis turtas atitiktų panašius įkaito standartus kaip ir antrinę rinką turintis turtas. Be to, buvo sukurtos konkrečios procedūros antrinės rinkos neturinčio turto saugiam perleidimui ir mobilizavimui. Vienai iš antrinės rinkos neturinčio turto rūšių – kreditų reikalavimams (taip pat dažnai vadinamiems „banko paskolomis“) – numatomas pereinamasis laikotarpis iki 2011 m. gruodžio 31 d., per kurį euro zonoje dar skirsis kai kurie priimtinumo ir operacijų kriterijai. Būtent per šį pereinamąjį laikotarpį nacionaliniai centriniai bankai gali nustatyti minimalų tinkamu būti įkaitu kreditų reikalavimų dydį ir nuspręsti, ar turėtų būti imamas mokestis už jo tvarkymą.

Eurosistemoje buvo įvesta dviejų lygių įkaito sistema tam, kad būtų užtikrintas tolygus perėjimas prie euro. Turtas buvo suskirstytas į du lygius, siekiant suderinti valstybių narių finansinių struktūrų skirtumus EPS gyvavimo pradžioje. Pirmojo lygio turtą sudarė antrinę rinką turintis turtas, atitinkantis visoje euro zonoje taikomus kriterijus, o antrojo lygio turtas apėmė turtą, kuris buvo laikomas ypač svarbiu nacionaliniu lygiu ir kuriam konkrečius tinkamumo kriterijus nustatė nacionaliniai centriniai bankai. Antrojo lygio turto kategorijos, kurios neatitinka tinkamumo kriterijų, kad būtų įtrauktos į bendrą sąrašą, bus panaikintos iki 2007 m. gegužės 31 d.

Eurosistema ir toliau stebės savo įkaito sistemos tinkamumą. Ji ypač atidžiai stebės naujos antrinės rinkos neturinčio turto sistemos veikimą.

Nuo šiandien 15 val. ECB laiku (CET) anglišką dokumento elektroninę versiją galima rasti ECB tinklalapyje. Vėliau pasirodys versijos ir kitomis oficialiomis Bendrijos kalbomis. Spausdinto varianto kopijų bus galima gauti nemokamai nuo 2006 m. spalio 24 d., užsisakant ECB Spaudos ir informacijos skyriuje arba bet kuriame ES nacionaliniame centriniame banke.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai