Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Uusi painos yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”

15.9.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään uuden, tarkistetun painoksen yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”. Tarkistettu asiakirja on liitteenä suuntaviivoissa EKP/2006/12 eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta. EKP:n neuvosto on hyväksynyt muutetut suuntaviivat, ja niitä sovelletaan 1.1.2007 lähtien.

Muutokset liittyvät pääasiassa ei-jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien sisällyttämiseen eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön, ja niillä saatetaan päätökseen kaikissa eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävän yhden vakuuslistan (yhteislistan) asteittainen käyttöönotto. Yhteislista korvaa kahden vakuuslistan järjestelyn, joka on ollut käytössä talous- ja rahaliiton alusta alkaen (ks. myös aiemmat lehdistötiedotteet ”Eurojärjestelmän vakuuskäytännön arviointi: Yhden vakuuslistan käyttöönoton toinen vaihe” [5.8.2004] ja ”Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö: Ei-jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien ottaminen yhteislistalle” [22.7.2005]).

Uudella vakuuskelpoisten omaisuuserien yhteislistalla omaisuuserät jaetaan kahteen luokkaan – jälkimarkkinakelpoisiin ja ei-jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin. Eurojärjestelmä on määritellyt ei-jälkimarkkinakelpoisille omaisuuserille omat yhdenmukaiset kelpoisuusvaatimukset ja luottoriskinarviointimenettelyt, jotka ovat samat kaikkialla euroalueella. Näin varmistetaan, että ei-jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien kelpoisuusvaatimukset ovat samankaltaiset kuin jälkimarkkinakelpoisilla omaisuuserillä. Lisäksi ei-jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien siirron ja käyttöönoton turvallisuuden varmistamiseksi on kehitetty omat menettelyt. Lainasaamisten (pankkilainojen) käytössä on eri puolilla euroaluetta vielä eroja tietyissä kelpoisuusvaatimuksissa ja toiminnallisissa vaatimuksissa siirtymäajalla 31.12.2011 asti. Siirtymäaikana kansalliset keskuspankit mm. päättävät itse vakuuskelpoisten lainasaamisten minimikoosta sekä mahdollisista käsittelymaksuista.

Alkuperäinen kahden vakuuslistan järjestelmä omaksuttiin eurojärjestelmässä euron sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi. EU:n jäsenvaltioiden rahoitusrakenteiden erot talous- ja rahaliiton alkuvaiheessa otettiin huomioon jakamalla omaisuuserät kahteen luokkaan. Ykköslistalle otettiin jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä, joiden oli täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset kaikkialla euroalueella. Kakkoslistalle otettiin omaisuuseriä, joita pidettiin kansallisella tasolla merkittävinä, ja kansalliset keskuspankit laativat niille omat kelpoisuusvaatimukset. Kakkoslistan omaisuuserät, jotka eivät täytä yhteislistan kelpoisuusvaatimuksia, poistetaan käytöstä 31.5.2007 mennessä.

Eurojärjestelmä valvoo vakuuskäytäntönsä soveltuvuutta ja riittävyyttä. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien ei-jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä varten luotujen käytäntöjen toimivuuteen.

Englanninkielinen asiakirja julkaistaan EKP:n verkkosivuilla tänään kello 15.00 EKP:n aikaa (Keski-Euroopan aikaa). Asiakirja tulee myöhemmin saataville myös muilla yhteisön virallisilla kielillä. Painettu versio ilmestyy 24.10.2006, ja sitä voi tilata kirjallisesti maksutta EKP:n tiedotusosastolta tai mistä tahansa EU:n kansallisesta keskuspankista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle