Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB a následných tlačových konferencií v roku 2007

2. júna 2006

Rada guvernérov rozhodla, že v roku 2007 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla vo štvrtok prvého a tretieho týždňa každého mesiaca.

Podľa oznámenia z 8. novembra 2001 bude Rada guvernérov naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky ECB spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Rozhodnutia o výške úrokových sadzieb sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci bude Rada guvernérov riešiť otázky súvisiace s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby môže Rada guvernérov o zmene kľúčových úrokových sadzieb ECB samozrejme rozhodnúť kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní. Plán zasadaní Rady guvernérov na rok 2007 prihliada aj na skutočnosť, že periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv začínajú v deň splatnosti hlavného refinančného obchodu po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa dve zasadania Rady guvernérov budú opäť konať mimo Frankfurtu. Prvé sa uskutoční 10. mája 2007 a hostiteľom bude Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. Druhé sa uskutoční 4. októbra 2007 a hostiteľom bude Oesterreichische Nationalbank.

Generálna rada rozhodla, že bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok.

Pokračovať bude aj súčasný režim konania tlačových konferencií, čo znamená, že sa budú konať po zasadaniach Rady guvernérov, na ktorých sa zvyčajne prijímajú rozhodnutia o výške úrokových sadzieb.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2007

11. januára 2007

8. februára 2007

22. februára 2007

8. marca 2007

22. marca 2007

12. apríla 2007

26. apríla 2007

10. mája 2007 (v Dubline)

24. mája 2007

6. júna 2007

21. júna 2007

5. júla 2007

19. júla 2007

2. augusta 2007

6. septembra 2007

20. septembra 2007

4. októbra 2007 (vo Viedni)

25. októbra 2007

8. novembra 2007

22. novembra 2007

6. decembra 2007

20. decembra 2007

10. januára 2008

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2007

22. marca 2007

21. júna 2007

20. septembra 2007

20. decembra 2007

Tlačové konferencie v roku 2007

11. januára 2007

8. februára 2007

8. marca 2007

12. apríla 2007

10. mája 2007 (v Dubline)

6. júna 2007

5. júla 2007

6. septembra 2007

4. októbra 2007 (vo Viedni)

8. novembra 2007

6. decembra 2007

10. januára 2008

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá