Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB en de bijbehorende persconferenties in 2007

2 juni 2006

De Raad van Bestuur heeft besloten dat zijn vergaderingen in 2007 zullen blijven worden gehouden op, doorgaans, de donderdag van de eerste en derde week van elke maand.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebesluiten normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal de Raad zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de belangrijkste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2007 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Tevens zullen er, overeenkomstig de huidige praktijk, weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden: de eerste op 10 mei 2007, georganiseerd door de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, de tweede op 4 oktober 2007, georganiseerd door de Oesterreichische Nationalbank.

De Algemene Raad heeft besloten de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal te handhaven.

Ten slotte wordt de huidige regeling voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat deze zullen plaatsvinden na de vergadering van de Raad van Bestuur tijdens welke normalerwijze de rentebesluiten zullen worden genomen.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2007

11 januari 2007

8 februari 2007

22 februari 2007

8 maart 2007

22 maart 2007

12 april 2007

26 april 2007

10 mei 2007 (Dublin)

24 mei 2007

6 juni 2007

21 juni 2007

5 juli 2007

19 juli 2007

2 augustus 2007

6 september 2007

20 september 2007

4 oktober 2007 (Wenen)

25 oktober 2007

8 november 2007

22 november 2007

6 december 2007

20 december 2007

10 januari 2008

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2007

22 maart 2007

21 juni 2007

20 september 2007

20 december 2007

Persconferenties in 2007

11 januari 2007

8 februari 2007

8 maart 2007

12 april 2007

10 mei 2007 (Dublin)

6 juni 2007

5 juli 2007

6 september 2007

4 oktober 2007 (Wenen)

8 november 2007

6 december 2007

10 januari 2008

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media