Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ning nendega seotud pressikonverentside ajakava 2007. aastal

2. juuni 2006

EKP nõukogu otsustas, et 2007. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.

Vastavalt 8. novembril 2001 edastatud teatele jätkab nõukogu EKP rahapoliitiliste seisukohtade hindamist üldjuhul ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse tavaliselt sellel istungil vastu ka otsused intressimäärade kohta. Kui nõukogu peab kuu jooksul ka teise istungi, tegeleb ta EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui asjaolud nõuavad, võib nõukogu siiski otsustada EKP baasintressimäärasid muuta mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. Nõukogu 2007. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti: neist esimese korraldab 2007. aasta 10. mail Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, ning teise 4. oktoobril Österreichische Nationalbank.

EKP üldnõukogu otsustas, et jätkatakse praegust tava korraldada istungeid kord kvartalis.

Samuti jätkub senine pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad iga kuu pärast nõukogu istungit, kus tavaliselt tehakse otsused intressimäärade kohta.

EKP nõukogu istungid 2007. aastal

11. jaanuar 2007

8. veebruar 2007

22. veebruar 2007

8. märts 2007

22. märts 2007

12. aprill 2007

26. aprill 2007

10. mai 2007 (Dublin)

24. mai 2007

6. juuni 2007

21. juuni 2007

5. juuli 2007

19. juuli 2007

2. august 2007

6. september 2007

20. september 2007

4. oktoober 2007 (Viin)

25. oktoober 2007

8. november 2007

22. november 2007

6. detsember 2007

20. detsember 2007

10. jaanuar 2008

EKP üldnõukogu istungid 2007. aastal

22. märts 2007

21. juuni 2007

20. september 2007

20. detsember 2007

Pressikonverentsid 2007. aastal

11. jaanuar 2007

8. veebruar 2007

8. märts 2007

12. aprill 2007

10. mai 2007 (Dublin)

6. juuni 2007

5. juuli 2007

6. september 2007

4. oktoober 2007 (Viin)

8. november 2007

6. detsember 2007

10. jaanuar 2008

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid