SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECBs styrelsesråd og generelle råd samt datoer for de efterfølgende pressekonferencer i 2007

2. juni 2006

Styrelsesrådet har vedtaget, at det også i 2007 som udgangspunkt vil afholde sine møder torsdag i den første og tredje uge af måneden.

Som meddelt 8. november 2001 vil Styrelsesrådet som hovedregel kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Rentebeslutningerne vil derfor normalt blive truffet på dette møde. På det andet møde i måneden drøfter Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2007 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder blive afholdt uden for Frankfurt: det første 10. maj 2007 i Central Bank and Financial Services Authority of Ireland og det andet 4. oktober 2007 i Oesterreichische Nationalbank.

Det Generelle Råd har besluttet at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der afholdes pressekonference efter det møde i Styrelsesrådet, hvor rentebeslutningerne normalt træffes.

Mødekalender for ECBs styrelsesråd i 2007

11. januar 2007

8. februar 2007

22. februar 2007

8. marts 2007

22. marts 2007

12. april 2007

26. april 2007

10. maj 2007 (Dublin)

24. maj 2007

6. juni 2007

21. juni 2007

5. juli 2007

19. juli 2007

2. august 2007

6. september 2007

20. september 2007

4. oktober 2007 (Wien)

25. oktober 2007

8. november 2007

22. november 2007

6. december 2007

20. december 2007

10. januar 2008

Mødekalender for ECBs generelle råd i 2007

22. marts 2007

21. juni 2007

20. september 2007

20. december 2007

Pressekonferencer i 2007

11. januar 2007

8. februar 2007

8. marts 2007

12. april 2007

10. maj 2007 (Dublin)

6. juni 2007

5. juli 2007

6. september 2007

4. oktober 2007 (Wien)

8. november 2007

6. december 2007

10. januar 2008

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt