Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ καθώς και των συνεντεύξεων Τύπου για το 2007

2 Ιουνίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το 2007 θα συνεχίσει να συνεδριάζει συνήθως την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά κανόνα, μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2007 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης: η πρώτη θα διοργανωθεί στις 10 Μαΐου 2007 από την Κεντρική Τράπεζα και Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) και η δεύτερη στις 4 Οκτωβρίου 2007 από την Τράπεζα της Αυστρίας (Oesterreichische Nationalbank).

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται κανονικά αποφάσεις για τα επιτόκια.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2007

11 Ιανουαρίου 2007

8 Φεβρουαρίου 2007

22 Φεβρουαρίου 2007

8 Μαρτίου 2007

22 Μαρτίου 2007

12 Απριλίου 2007

26 Απριλίου 2007

10 Μαΐου 2007 (Δουβλίνο)

24 Μαΐου 2007

6 Ιουνίου 2007

21 Ιουνίου 2007

5 Ιουλίου 2007

19 Ιουλίου 2007

2 Αυγούστου 2007

6 Σεπτεμβρίου 2007

20 Σεπτεμβρίου 2007

4 Οκτωβρίου 2007 (Βιέννη)

25 Οκτωβρίου 2007

8 Νοεμβρίου 2007

22 Νοεμβρίου 2007

6 Δεκεμβρίου 2007

20 Δεκεμβρίου 2007

10 Ιανουαρίου 2008

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2007

22 Μαρτίου 2007

21 Ιουνίου 2007

20 Σεπτεμβρίου 2007

20 Δεκεμβρίου 2007

Συνεντεύξεις Τύπου το 2007

11 Ιανουαρίου 2007

8 Φεβρουαρίου 2007

8 Μαρτίου 2007

12 Απριλίου 2007

10 Μαΐου 2007 (Δουβλίνο)

6 Ιουνίου 2007

5 Ιουλίου 2007

6 Σεπτεμβρίου 2007

4 Οκτωβρίου 2007 (Βιέννη)

8 Νοεμβρίου 2007

6 Δεκεμβρίου 2007

10 Ιανουαρίου 2008

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου