Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB a souvisejících tiskových konferencí v roce 2007

2. června 2006

Rada guvernérů rozhodla, že v roce 2007 se její zasedání budou nadále konat obvykle ve čtvrtek v první a třetí týden v měsíci.

Jak bylo oznámeno 8. listopadu 2001, Rada guvernérů bude zpravidla hodnotit orientaci měnové politiky ECB pouze na prvním zasedání v měsíci. Rozhodnutí o úrokových sazbách budou tedy obvykle přijímána v průběhu tohoto zasedání. V případě druhého zasedání v měsíci se Rada guvernérů bude zabývat záležitostmi souvisejícími s jinými úkoly a povinnosti ECB a Eurosystému. Je zřejmé, že pokud to bude situace vyžadovat, může Rada guvernérů rozhodnout o změně základních úrokových sazeb ECB kdykoliv, bez ohledu na předem naplánovaná zasedání. Harmonogram zasedání Rady guvernérů v roce 2007 bere rovněž v úvahu, že udržovací období pro povinné minimální rezervy budou začínat v den vypořádání hlavní refinanční operace po zasedání Rady guvernérů, na kterém se podle harmonogramu bude provádět měsíční hodnocení orientace měnové politiky.

V souladu se zavedenu praxí se dvě zasedání Rady guvernérů budou opět konat mimo Frankfurt. Zasedání 10. května 2007 bude pořádat Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a zasedání 4. října 2007 Oesterreichische Nationalbank.

Generální rada rozhodla, že současná praxe konání čtvrtletních zasedání bude zachována.

Současný způsob organizování tiskových konferencí bude rovněž pokračovat, což znamená, že se budou konat po zasedáních Rady guvernérů, na kterých budou za normálních okolností přijímána měnová rozhodnutí.

Zasedání Rady guvernérů v roce 2007

11. ledna 2007

8. února 2007

22. února 2007

8. března 2007

22. března 2007

12. dubna 2007

26. dubna 2007

10. května 2007 (Dublin)

24. května 2007

6. června 2007

21. června 2007

5. července 2007

19. července 2007

2. srpna 2007

6. září 2007

20. září 2007

4. října 2007 (Vídeň)

25. října 2007

8. listopadu 2007

22. listopadu 2007

6. prosince 2007

20. prosince 2007

10. ledna 2008

Zasedání Generální rady ECB v roce 2007

22. března 2007

21. června 2007

20. září 2007

20. prosince 2007

Tiskové konference v roce 2007

11. ledna 2007

8. února 2007

8. března 2007

12. dubna 2007

10. května 2007 (Dublin)

6. června 2007

5. července 2007

6. září 2007

4. října 2007 (Vídeň)

8. listopadu 2007

6. prosince 2007

10. ledna 2008

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média