Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuonna 2007 sekä kokousten yhteydessä pidettävät lehdistötilaisuudet

2.6.2006

EKP:n neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuonna 2007 yleensä kunkin kuukauden ensimmäisen ja kolmannen viikon torstaina.

EKP:n rahapolitiikan viritystä arvioidaan 8.11.2001 annetun ilmoituksen mukaisesti edelleen yleensä vain kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Korkopäätökset tehdään näin ollen normaalisti silloin. Kuukauden toisessa kokouksessa, kun sellainen järjestetään, EKP:n neuvosto käsittelee enimmäkseen EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Olosuhteiden niin vaatiessa EKP:n neuvosto voi tietenkin edelleen päättää muuttaa EKP:n ohjauskorkoja milloin tahansa kokousaikataulusta riippumatta. EKP:n neuvoston vuoden 2007 kokousaikataulussa on otettu huomioon, että vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa aina sellaisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä, joka seuraa sitä EKP:n neuvoston kokousta, jossa on tarkoitus tehdä kuukausittainen arvio rahapolitiikan virityksestä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti kaksi kokousta pidetään muualla kuin Frankfurtissa: ensimmäistä isännöi 10.5.2007 Irlannin keskuspankki ja toista 4.10.2007 Itävallan keskuspankki.

Yleisneuvosto on päättänyt jatkaa nykyistä käytäntöä ja kokoontuu edelleen neljännesvuosittain.

Lehdistötilaisuudet järjestetään edelleen nykykäytännön mukaisesti eli aina sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa korkopäätökset normaalisti tehdään.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2007

11.1.2007

8.2.2007

22.2.2007

8.3.2007

22.3.2007

12.4.2007

26.4.2007

10.5.2007 (Dublinissa)

24.5.2007

6.6.2007

21.6.2007

5.7.2007

19.7.2007

2.8.2007

6.9.2007

20.9.2007

4.10.2007 (Wienissä)

25.10.2007

8.11.2007

22.11.2007

6.12.2007

20.12.2007

10.1.2008

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2007

22.3.2007

21.6.2007

20.9.2007

20.12.2007

Lehdistötilaisuudet vuonna 2007

11.1.2007

8.2.2007

8.3.2007

12.4.2007

10.5.2007 (Dublinissa)

6.6.2007

5.7.2007

6.9.2007

4.10.2007 (Wienissä)

8.11.2007

6.12.2007

10.1.2008

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle