Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuonna 2007 sekä kokousten yhteydessä pidettävät lehdistötilaisuudet

2.6.2006

EKP:n neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuonna 2007 yleensä kunkin kuukauden ensimmäisen ja kolmannen viikon torstaina.

EKP:n rahapolitiikan viritystä arvioidaan 8.11.2001 annetun ilmoituksen mukaisesti edelleen yleensä vain kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Korkopäätökset tehdään näin ollen normaalisti silloin. Kuukauden toisessa kokouksessa, kun sellainen järjestetään, EKP:n neuvosto käsittelee enimmäkseen EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Olosuhteiden niin vaatiessa EKP:n neuvosto voi tietenkin edelleen päättää muuttaa EKP:n ohjauskorkoja milloin tahansa kokousaikataulusta riippumatta. EKP:n neuvoston vuoden 2007 kokousaikataulussa on otettu huomioon, että vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa aina sellaisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä, joka seuraa sitä EKP:n neuvoston kokousta, jossa on tarkoitus tehdä kuukausittainen arvio rahapolitiikan virityksestä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti kaksi kokousta pidetään muualla kuin Frankfurtissa: ensimmäistä isännöi 10.5.2007 Irlannin keskuspankki ja toista 4.10.2007 Itävallan keskuspankki.

Yleisneuvosto on päättänyt jatkaa nykyistä käytäntöä ja kokoontuu edelleen neljännesvuosittain.

Lehdistötilaisuudet järjestetään edelleen nykykäytännön mukaisesti eli aina sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa korkopäätökset normaalisti tehdään.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2007

11.1.2007

8.2.2007

22.2.2007

8.3.2007

22.3.2007

12.4.2007

26.4.2007

10.5.2007 (Dublinissa)

24.5.2007

6.6.2007

21.6.2007

5.7.2007

19.7.2007

2.8.2007

6.9.2007

20.9.2007

4.10.2007 (Wienissä)

25.10.2007

8.11.2007

22.11.2007

6.12.2007

20.12.2007

10.1.2008

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2007

22.3.2007

21.6.2007

20.9.2007

20.12.2007

Lehdistötilaisuudet vuonna 2007

11.1.2007

8.2.2007

8.3.2007

12.4.2007

10.5.2007 (Dublinissa)

6.6.2007

5.7.2007

6.9.2007

4.10.2007 (Wienissä)

8.11.2007

6.12.2007

10.1.2008

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt