Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz konferencji prasowych w 2007 r.

2 czerwca 2006 r.

Rada Prezesów postanowiła, że w 2007 r. jej posiedzenia będą nadal odbywać się w czwartki, zazwyczaj w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca.

Zgodnie z komunikatem z dnia 8 listopada 2001 r., stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej zasadniczo będzie oceniane przez Radę Prezesów jedynie na pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Na tym samym posiedzeniu będą więc zwykle podejmowane decyzje w sprawie stóp procentowych. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W uzasadnionych okolicznościach Rada Prezesów może podjąć decyzję o zmianie podstawowych stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonego terminarza posiedzeń. Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów w 2007 r. uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerw rozpoczynają się w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia w polityce pieniężnej.

Również zgodnie z przyjętą praktyką dwa posiedzenia Rady Prezesów odbędą się poza Frankfurtem: gospodarzem pierwszego – w dniu 10 maja 2007 r. – będzie Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, zaś drugiego – w dniu 4 października 2007 r. – Oesterreichische Nationalbank.

Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.

Zostanie również utrzymany obecny system organizowania konferencji prasowych, tzn. będą się one odbywać po posiedzeniach Rady Prezesów, na których zapadają decyzje w sprawie polityki pieniężnej.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2007 r.

11 stycznia 2007 r.

8 lutego 2007 r.

22 lutego 2007 r.

8 marca 2007 r.

22 marca 2007 r.

12 kwietnia 2007 r.

26 kwietnia 2007 r.

10 maja 2007 r. (Dublin)

24 maja 2007 r.

6 czerwca 2007 r.

21 czerwca 2007 r.

5 lipca 2007 r.

19 lipca 2007 r.

2 sierpnia 2007 r.

6 września 2007 r.

20 września 2007 r.

4 października 2007 r. (Wiedeń)

25 października 2007 r.

8 listopada 2007 r.

22 listopada 2007 r.

6 grudnia 2007 r.

20 grudnia 2007 r.

10 stycznia 2008 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2007 r.

22 marca 2007 r.

21 czerwca 2007 r.

20 września 2007 r.

20 grudnia 2007 r.

Konferencje prasowe w 2007 r.

11 stycznia 2007 r.

8 lutego 2007 r.

8 marca 2007 r.

12 kwietnia 2007 r.

10 maja 2007 r. (Dublin)

6 czerwca 2007 r.

5 lipca 2007 r.

6 września 2007 r.

4 października 2007 r. (Wiedeń)

8 listopada 2007 r.

6 grudnia 2007 r.

10 stycznia 2008 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami