Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2007. gada kalendārs un ar tām saistītās preses konferences

2006. gada 2. jūnijā

Padome nolēmusi, ka arī 2007. gadā Padomes sēdes parasti notiks katra mēneša pirmās un trešās nedēļas ceturtdienā.

Kā paziņots 2001. gada 8. novembrī, arī turpmāk ECB monetārās politikas nostājas novērtējums parasti tiks sniegts tikai mēneša pirmajā Padomes sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē Padome izskatīs ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem saistītus jautājumus. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Padomes sēžu 2007. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Tāpat saskaņā ar līdzšinējo praksi divas Padomes sēdes atkal nenotiks Frankfurtē: pirmā – 2007. gada 10. maijā – notiks Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, bet otrā – 2007. gada 4. oktobrī – Oesterreichische Nationalbank.

Ģenerālpadome vienojās, ka jāsaglabā pašreizējā prakse rīkot sēdes katru ceturksni.

Preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., pēc tās Padomes sēdes, kurā parasti lemj par procentu likmēm.

ECB Padomes sēdes 2007. gadā

2007. gada 11. janvārī

2007. gada 8. februārī

2007. gada 22. februārī

2007. gada 8. martā

2007. gada 22. martā

2007. gada 12. aprīlī

2007. gada 26. aprīlī

2007. gada 10. maijā (Dublinā)

2007. gada 24. maijā

2007. gada 6. jūnijā

2007. gada 21. jūnijā

2007. gada 5. jūlijā

2007. gada 19. jūlijā

2007. gada 2. augustā

2007. gada 6. septembrī

2007. gada 20. septembrī

2007. gada 4. oktobrī (Vīnē)

2007.gada 25. oktobrī

2007. gada 8. novembrī

2007. gada 22. novembrī

2007. gada 6. decembrī

2007. gada 20. decembrī

2008. gada 10. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2007. gadā

2007. gada 22. martā

2007. gada 21. jūnijā

2007. gada 20. septembrī

2007. gada 20. decembrī

Preses konferences 2007. gadā

2007. gada 11. janvārī

2007. gada 8. februārī

2007. gada 8. martā

2007. gada 12. aprīlī

2007. gada 10. maijā (Dublinā)

2007. gada 6. jūnijā

2007. gada 5. jūlijā

2007. gada 6. septembrī

2007. gada 4. oktobrī (Vīnē)

2007. gada 8. novembrī

2007. gada 6. decembrī

2008. gada 10. janvārī

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem