Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB ter z njimi povezanih tiskovnih konferenc v letu 2007

2. junij 2006

Svet ECB je sklenil, da se bo v letu 2007 praviloma še naprej sestajal vsak četrtek prvega in tretjega tedna v mesecu.

Kot je bilo objavljeno 8. novembra 2001, bo Svet ECB stanje denarne politike ECB praviloma še naprej obravnaval samo na prvi seji v mesecu. V skladu s tem bo o obrestnih merah navadno odločal na tem sestanku. Kadar se bo sestal na drugi seji v mesecu, bo obravnaval vprašanja, povezana z drugimi nalogami in obveznostmi ECB v Eurosistemu. Seveda lahko glede na konkretne razmere Svet ECB ključne obrestne mere ECB še vedno spremeni kadarkoli v mesecu, ne glede na predhodno napovedane seje. Koledar sej Sveta ECB za leto 2007 upošteva tudi dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacij glavnega refinanciranja po seji Sveta ECB, na kateri je predvidena mesečna ocena stanja denarne politike.

Prav tako v skladu z ustaljeno prakso dve seji Sveta ECB ne bosta potekali v Frankfurtu: prvo, 10. maja 2007, bo gostila Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, drugo, 4. oktobra 2007, pa Oesterreichische Nationalbank.

Razširjeni svet ECB je sklenil, da ohrani sedanjo ureditev četrtletnih sej.

Prav tako se bo nadaljevala sedanja ureditev glede tiskovnih konferenc, ki bodo potekale po seji Sveta ECB, na katerem ta navadno odloča o obrestnih merah.

Seje Sveta ECB v letu 2007

11. januar 2007

8. februar 2007

22. februar 2007

8. marec 2007

22. marec 2007

12. april 2007

26. april 2007

10. maj 2007 (Dublin)

24. maj 2007

6. junij 2007

21. junij 2007

5. julij 2007

19. julij 2007

2. avgust 2007

6. september 2007

20. september 2007

4. oktober 2007 (Dunaj)

25. oktober 2007

8. november 2007

22. november 2007

6. december 2007

20. december 2007

10. januar 2008

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2007

22. marec 2007

21. junij 2007

20. september 2007

20. december 2007

Tiskovne konference v letu 2007

11. januar 2007

8. februar 2007

8. marec 2007

12. april 2007

10. maj 2007 (Dublin)

6. junij 2007

5. julij 2007

6. september 2007

4. oktober 2007 (Dunaj)

8. november 2007

6. december 2007

10. januar 2008

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije