Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Het advies van de Europese Centrale Bank inzake het richtlijnvoorstel betreffende betalingsdiensten in de interne markt

28 april 2006

Op verzoek van de Raad van de Europese Unie, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een advies uitgebracht inzake het richtlijnvoorstel betreffende betalingsdiensten in de interne markt.

Het richtlijnvoorstel is een zeer welkom initiatief, omdat het een alomvattend juridisch kader vaststelt voor betalingsdiensten in de EU. Momenteel is er een grote verscheidenheid aan nationale wetgeving betreffende betalingen, waardoor de invoering van de Eengemaakte Eurobetalingsruimte (‘SEPA’ (Single Euro Payment Area)) problematisch wordt. Harmonisatie van wettelijke vereisten voor betalingen is daarom een essentiële maatregel die de banksector zal helpen bij zijn inspanningen de SEPA tot stand te brengen.

Ondanks deze in het algemeen positieve beoordeling, signaleert het ECB-advies enkele aspecten van het richtlijnvoorstel die dienen te worden aangepast om de goede werking van de betalingssysteeminfrastructuur te handhaven. Met name heeft de ECB een aantal zorgen betreffende de reikwijdte van de werkzaamheden van ‘betalingsinstellingen’, een nieuw door het richtlijnvoorstel ingevoerd concept. In dit opzicht is het richtlijnvoorstel onvoldoende duidelijk over: (i) welke soort werkzaamheden betalingsinstellingen mogen uitvoeren, en (ii) of zij saldi mogen aanhouden met gelijksoortige economische kenmerken als deposito's of elektronisch geld en kredieten mogen verlenen die gefinancierd worden met van het publiek aangetrokken gelden. Door deze onduidelijkheden wordt het richtlijnvoorstel polyinterpretabel. In dit opzicht dienen er adequate waarborgen te zijn tegen de risico's die betalingsinstellingen lopen en vormen. Indien betalingsinstellingen wordt toegestaan saldi aan te houden die zowel in economisch als juridisch opzicht als deposito's moeten worden gezien, dient het waarborgenniveau gelijk te zijn aan dat voor kredietinstellingen en/of instellingen voor elektronisch geld.

Indien de Raad en het Europees Parlement deze nieuwe categorie betalingsinstellingen invoeren, dient het richtlijnvoorstel te worden gewijzigd om expliciet duidelijk te maken dat betalingsinstellingen geen geldmiddelen van klanten mogen gebruiken in de beperkte periode waarin de geldmiddelen worden overgeboekt van de betaler naar de begunstigde. Dit zou kunnen worden verwezenlijkt door de werkzaamheden te beperken die betalingsinstellingen mogen verrichten, en door adequate waarborgen in te voeren.

De vertraagde vaststelling van het richtlijnvoorstel zou de invoering van SEPA-conforme regelingen op 1 januari 2008 en de volledige migratie naar SEPA-instrumenten in 2010 in gevaar kunnen brengen. Indien de onderhandelingen voortduren, dient te worden overwogen de richtlijn op te splitsen, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan het vaststellen van de gedeelten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle invoering van de SEPA.

De ECB zal het advies binnenkort publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie en is ook in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media