Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mnenje Evropske centralne banke o predlagani direktivi o plačilnih storitvah na notranjem trgu

28. april 2006

Evropska centralna banka (ECB) je na zahtevo Sveta Evropske unije sprejela mnenje o predlagani direktivi o plačilnih storitvah na notranjem trgu.

Predlagana direktiva je nadvse dobrodošla pobuda, saj vzpostavlja celovit pravni okvir za plačilne storitve v EU. Trenutno obstajajo številne različne nacionalne zakonodaje o plačilih, zaradi česar je izvajanje Enotnega plačilnega območja za plačila v eurih (SEPA) problematično. Uskladitev pravnih zahtev za plačila je zato ključni ukrep, ki bo pomagal bančni dejavnosti pri njenih prizadevanjih za vzpostavitev SEPA.

Kljub splošno pozitivni oceni so v mnenju ECB izpostavljeni nekateri vidiki predlagane direktive, ki bi jih bilo treba spremeniti, da se ohrani nemoteno delovanje infrastrukture plačilnih sistemov. Še posebej ima ECB številne pomisleke glede obsega dejavnosti »plačilnih institucij«, kar je nov koncept, ki ga uvaja predlagana direktiva. V tem smislu je predlagana direktiva premalo jasna glede naslednjega: (i) katere dejavnosti lahko izvajajo plačilne institucije in (ii) ali lahko imajo dobroimetja, ki imajo podobne ekonomske značilnosti kot depoziti ali elektronski denar, in odobravajo kredite, financirane iz sredstev, prejetih od javnosti. Zaradi teh dvoumnosti so možne različne interpretacije predlagane direktive. V tem smislu bi moralo obstajati ustrezno varstvo pred tveganji, ki so jim plačilne institucije izpostavljene in ki jih same predstavljajo. Če imajo plačilne institucije lahko dobroimetja, ki v ekonomskem in pravnem smislu predstavljajo depozite, bi morala biti stopnja varstva enaka, kot velja za kreditne institucije oziroma institucije za izdajo elektronskega denarja.

Če bosta Svet in Evropski parlament uvedla to novo kategorijo plačilnih institucij, je treba predlagano direktivo spremeniti tako, da bo izrecno določeno, da plačilne institucije ne smejo uporabljati sredstev strank v omejenem časovnem obdobju, ko se sredstva prenašajo od plačnika k prejemniku plačila. To je mogoče doseči z omejitvijo dejavnosti, dovoljenih plačilnim institucijam, in z uvedbo ustreznega varstva.

V primeru, da bi bilo sprejetje predlagane direktive odloženo, bi bila lahko ogrožena uvedba shem na podlagi SEPA s 1. januarjem 2008 in popoln prehod na instrumente SEPA do leta 2010. Če bodo pogajanja podaljšana, bi bilo treba razmisliti o delitvi direktive, tako da bi bila dana prednost sprejetju tistih delov, ki so potrebni za uspešno izvajanje SEPA.

Mnenje ECB bo v kratkem objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, v vseh uradnih jezikih Skupnosti pa je dostopno tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije