Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas atzinums par priekšlikumu direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū

2006. gada 28. aprīlī

Eiropas Centrālā banka (ECB) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma ir pieņēmusi atzinumu par priekšlikumu direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ierosinātā direktīva ir ļoti atzinīgi vērtējama iniciatīva, jo ar to izveido visaptverošu tiesisko regulējumu maksājumu pakalpojumiem ES. Pašreiz pastāv virkne dažādu ar maksājumiem saistītu nacionālo tiesību aktu, kas apgrūtina Vienotās euro maksājumu zonas (Single Euro Payment Area, SEPA) ieviešanu. Maksājumu tiesiskā regulējuma saskaņošana tāpēc ir nozīmīgs pasākums, kas banku nozarei palīdzēs SEPA izveidē.

Neskatoties uz pozitīvo vispārējo novērtējumu, ECB atzinums norāda uz dažiem ierosinātās direktīvas aspektiem, kurus jāpielāgo, lai nodrošinātu maksājumu sistēmas infrastruktūras vienmērīgu darbību. Jo īpaši, ECB ir virkne apsvērumu par „maksājumu iestāžu” – ar ierosināto direktīvu radīta jauna jēdziena - darbības jomu. Šajā sakarā ierosinātā direktīva nav pietiekami precīza attiecībā uz to: i) kādas darbības ļauts veikt maksājumu iestādēm un ii) vai tām ir ļauts turēt līdzekļus ar līdzīgām ekonomiskajām īpašībām kā noguldījumiem vai e-naudai, un vai tās var izsniegt kredītus, kas finansēti, izmantojot publiski piesaistītu naudu. Šīs neskaidrības pieļauj ierosinātās direktīvas dažādas interpretācijas. Šajā sakarā jāparedz atbilstošu nodrošinājumu pret riskiem, ar kuriem saskārušās vai var saskarties maksājumu iestādes. Ja maksājumu iestādēm ļauts turēt līdzekļus, kas gan ekonomiski, gan juridiski atzīstami par noguldījumiem, drošības pasākumu līmenim jābūt tādam pašam kā tam, kuru piemēro kredītiestādēm vai e-naudas iestādēm.

Ja Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments izveido šo jauno maksājumu iestāžu kategoriju, ierosinātā direktīva jāgroza, lai nepārprotami norādītu, ka maksājumu iestādes klientu līdzekļus nedrīkst izmantot ierobežotajā laika posmā, kurā līdzekļi no maksātāja tiek pārskaitīti maksājuma saņēmējam. To var panākt, ierobežojot maksājumu iestādēm atļautās darbības un ieviešot pienācīgus drošības pasākumus.

Ja tiks atlikta ierosinātās direktīvas pieņemšana, var tikt apdraudēta SEPA atbilstošo sistēmu ieviešana 2008. gada 1. janvārī un pilnīga pāreja uz SEPA instrumentiem 2010. gadā. Ja vienošanās panākšana ievelkas, būtu jāapsver iespēja direktīvu sadalīt, priekšroku dodot to tās daļu pieņemšanai, kuras nepieciešamas veiksmīgai SEPA ieviešanai.

ECB atzinums drīzumā tiks publicēts „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejams ECB mājas lapā visās oficiālajās Kopienas valodās.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem