Menu
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Európai Központi Bank véleménye a belső piaci fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvtervezetről

2006. április 28.

Az Európai Unió Tanácsának kérésére az Európai Központi Bank („EKB”) véleményt fogadott el a belső piaci fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvtervezetről.

Az irányelvtervezet egy különösen üdvözölendő kezdeményezés, mivel egy átfogó jogi keretrendszert hoz létre az EU-n belüli fizetési szolgáltatások tekintetében. Jelenleg a fizetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok jelentősen eltérőek, ami megnehezíti az egységes európai fizetési térség („SEPA”) létrehozását. A fizetésekre vonatkozó jogi követelmények harmonizálása ezért egy alapvető fontosságú intézkedés, amely segíteni fogja a bankszektort a SEPA létrehozására irányuló törekvéseiben.

Ezen általánosságban pozitív értékelés ellenére az EKB-vélemény szerint az irányelvtervezet egyes rendelkezései módosításra szorulnak a fizetési rendszer infrastruktúra zavartalan működésének megőrzése érdekében. Az EKB különösen a „fizetési intézmények” (ami az irányelvtervezet által bevezetett új fogalom) tevékenységi köreivel kapcsolatban fejez ki számos fenntartást. Az irányelvtervezet e tekintetben nem kellőképpen egyértelmű a következő kérdésekben: i. milyen jellegű tevékenységeket végezhetnek a fizetési intézmények, valamint ii. lehetséges-e azok számára a betétekhez vagy elektronikus pénzhez hasonló közgazdasági tulajdonságokkal rendelkező egyenlegek vezetése, illetve nyújthatnak-e a nyilvánosságtól gyűjtött pénzből finanszírozott hitelt. Ezek a nem tisztázott kérdések az irányelvtervezet eltérő értelmezéseit teszik lehetővé. Ezzel kapcsolatban megfelelő védelmi intézkedésekre van szükség a fizetési intézményekkel kapcsolatos kockázatokkal szemben. Amennyiben a fizetési intézmények tarthatnak olyan egyenlegeket, amelyek mind közgazdasági, mind pedig jogi szempontból betéteknek minősülnek, ugyanolyan szintű védelmi intézkedéseknek kellene rájuk vonatkozniuk, mint a hitelintézetekre és/vagy az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre.

Amennyiben a Tanács és az Európai Parlament bevezeti a fizetési intézmények ezen új kategóriáját, az irányelvtervezetet módosítani kellene annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a fizetési intézmények nem használhatják az ügyfelek pénzeszközeit azon korlátozott időtartam alatt, amíg a pénzeszközöket átutalják a megbízó részéről a kedvezményezett számára. Ezt a fizetési intézmények számára engedélyezett tevékenységek korlátozásával és megfelelő védelmi intézkedések bevezetésével lehetne elérni.

Ha az irányelvtervezet bevezetése késedelmet szenved, veszélybe kerülhet a SEPA-nak megfelelő rendszerek 2008. január 1-jén történő bevezetése és a SEPA-instrumentumok 2010-ig való migrációja. Amennyiben tehát a tárgyalásokat meghosszabbítják, megfontolandó az irányelvtervezet részekre bontása azzal, hogy a SEPA sikeres végrehajtásához szükséges részek elfogadása elsőbbséget élvez.

Az EKB véleményét hamarosan közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve az az EKB honlapján is elérhető valamennyi hivatalos közösségi nyelven.

Médiakapcsolatok