European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje

2006 m. balandžio 28 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos Sąjungos Tarybos prašymu priėmė nuomonę dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje.

Pasiūlytai direktyvai labai pritariama, kadangi ji nustato išsamią mokėjimo paslaugų Europos Sąjungoje teisinę sistemą. Šiuo metu egzistuoja didelė su mokėjimais susijusių nacionalinės teisės aktų įvairovė, dėl ko bendrosios mokėjimo eurais zonos (SEPA) įgyvendinimas yra problematiškas. Todėl teisinių reikalavimų mokėjimams suderinimas yra labai svarbi priemonė, kuri padės bankų sektoriui įgyvendinti SEPA.

Nepaisant šio bendrai teigiamo įvertinimo, ECB nuomonė nurodo tam tikrus pasiūlytos direktyvos aspektus, kuriuos reikėtų patobulinti siekiant išsaugoti sklandų mokėjimo sistemos infrastruktūros veikimą. Konkrečiai, ECB kelia rūpestį kai kurie klausimai dėl „mokėjimo įstaigų“ – pasiūlytos direktyvos nustatyta nauja sąvoka - veiklos apimties. Šiuo atžvilgiu iš pasiūlytos direktyvos nėra pakankamai aišku: (i) kokių rūšių veiklą leidžiama vykdyti mokėjimo įstaigoms, ir (ii) ar joms leidžiama laikyti likučius, ekonominiu požiūriu panašius į indėlius ar elektroninius pinigus, ir teikti paskolą, finansuojamą iš visuomenės gautais pinigais. Dėl šių neaiškumų pasiūlyta direktyva gali būti skirtingai aiškinama. Šiuo atžvilgiu turėtų būti nustatytos pakankamos priemonės, apsaugančios nuo rizikos, kurią patiria ir kelia mokėjimo įstaigos. Jei mokėjimo įstaigoms leidžiama laikyti likučius, kurie tiek ekonomine, tiek teisine prasme gali būti laikomi indėliais, apsaugos priemonės turi būti to paties lygio, kaip ir priemonės, taikomos kredito ir (arba) elektroninių pinigų įstaigoms.

Jei Taryba ir Europos Parlamentas sukurs šią naują mokėjimo įstaigų kategoriją, pasiūlytą direktyvą reikėtų iš dalies pakeisti aiškiai nustatant, kad mokėjimo įstaigoms draudžiama naudoti klientų lėšas tuo ribotu laikotarpiu, kuriuo lėšos yra pervedamos iš mokėtojo mokėjimo gavėjui. Tą būtų galima pasiekti apribojant veiklos rūšis, leidžiamas mokėjimo įstaigoms, ir nustatant pakankamas apsaugos priemones.

Jei pasiūlytos direktyvos priėmimas būtų atidėtas, SEPA atitinkančių schemų įvedimui 2008 m. sausio 1 d. ir visiškam SEPA priemonių migravimui iki 2010 m. galėtų kilti pavojus. Jei derybos bus pratęstos, reikėtų apsvarstyti galimybę direktyvą išskaidyti, pirmiausia priimant tas jos dalis, kurios būtinos sėkmingam SEPA įgyvendinimui.

ECB nuomonė netrukus bus skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taip pat pateikiama ECB tinklalapyje visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai