Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Verklaring van de Raad van Bestuur betreffende het rapport van de Ecofin-Raad inzake het verbeteren van de implementatie van het Pact voor Stabiliteit en Groei

21 maart 2005

De Raad van Bestuur van de ECB is ernstig bezorgd over de voorgestelde wijzigingen in het Pact voor Stabiliteit en Groei. Voorkomen dient te worden dat wijzigingen in het correctieve onderdeel het vertrouwen in het begrotingskader van de Europese Unie en in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de lidstaten van het eurogebied ondermijnen. Wat betreft het onderdeel preventie van het Pact, neemt de Raad van Bestuur notitie van enkele voorgestelde wijzigingen die in overeenstemming zijn met de mogelijke versterking ervan.

Een gezond begrotingsbeleid en een monetair beleid gericht op prijsstabiliteit zijn van fundamenteel belang voor het welslagen van de Economische en Monetaire Unie. Dit zijn voorwaarden voor macro-economische stabiliteit, groei en samenhang in het eurogebied. Het is noodzakelijk dat de lidstaten, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie het herziene kader implementeren op een strenge en consistente wijze die gezond begrotingsbeleid bevordert.

Juist in de huidige omstandigheden is het van essentieel belang dat alle betrokken partijen hun respectieve verantwoordelijkheid nemen. Het publiek en de markten kunnen erop vertrouwen dat de Raad van Bestuur zich ten volle zal blijven inzetten voor het handhaven van prijsstabiliteit.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media