Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Prohlášení Rady guvernérů ke zprávě Rady ECOFIN o zlepšení uplatňování Paktu stability a růstu

21. března 2005

Rada guvernérů ECB má vážné obavy ohledně navrhovaných změn Paktu stability a růstu. Je třeba zabránit tomu, aby změny korekčních nástrojů narušily důvěru ve fiskální rámec Evropské unie a v udržitelnost veřejných financí v členských státech, které tvoří eurozónu. Pokud jde o preventivní nástroje Paktu, Rada guvernérů také bere na vědomí některé změny, které byly navrženy a směřují k jejich možnému posílení.

Zdravá fiskální politika a měnová politika, jejímž cílem je cenová stabilita, mají zásadní význam pro úspěšnost Hospodářské a měnové unie. Vytvářejí předpoklady pro makroekonomickou stabilitu, růst a soudržnost v eurozóně. Je nezbytně nutné, aby členské státy, Evropská komise a Rada Evropské unie důsledně a konzistentně uplatňovaly upravené podmínky s cílem provádět obezřetnou fiskální politiku.

V současnosti je více než kdykoli předtím nutné, aby všechny zúčastněné strany plnily své závazky. Veřejnost i trhy mohou spoléhat na to, že Rada guvernérů je i nadále odhodlána plnit svůj cíl, tedy udržovat cenovou stabilitu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média