Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση του Συμβουλίου ECOFIN για τη βελτίωση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

21 Μαρτίου 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρέπει να αποφεύγεται οι τροποποιήσεις που αφορούν το διορθωτικό σκέλος να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει επίσης υπόψη ορισμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις οι οποίες συνάδουν με την ενδεχόμενη ενίσχυσή του.

Για την επιτυχία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, είναι σημαντικότατο να ασκούνται υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και νομισματική πολιτική προσανατολισμένη προς τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη μακροοικονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη συνοχή στη ζώνη του ευρώ. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν το αναθεωρημένο πλαίσιο με αυστηρό και συνεπή τρόπο, ο οποίος οδηγεί στην άσκηση συνετών δημοσιονομικών πολιτικών.

Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, είναι σημαντικό, στις παρούσες συνθήκες, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν, αντιστοίχως, τις ευθύνες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει τους πολίτες και τις αγορές ότι παραμένει πιστά προσηλωμένο στην εκπλήρωση του καθήκοντός του, δηλαδή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου