Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu avaldus ECOFINi nõukogu aruande kohta, mis käsitleb stabiilsuse ja majanduskasvu pakti rakendamise tõhustamist

21. märts 2005

EKP nõukogu tunneb tõsist muret stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kavandatavate muudatuste pärast. Muudatused korrigeerivates sätetes ei tohi nõrgendada usaldust Euroopa Liidu eelarvepoliitilise struktuuri ja euroala riikide rahanduse stabiilsuse suhtes. Samuti võtab nõukogu arvesse paktis sisalduvates ennetavates sätetes kavandatavaid muudatusi, mida võib olla vaja nimetatud sätete mõju võimalikuks tõhustamiseks.

Usaldusväärne eelarvepoliitika ja hinnastabiilsusele suunatud rahapoliitika on majandus- ja rahaliidu eduka toimimise alused. Need on ühtlasi euroala makromajandusliku stabiilsuse, majanduskasvu ja ühtekuuluvuse eeltingimuseks. Seepärast on väga oluline, et liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu rakendaksid ajakohastatud raamistikku täpselt ja järjekindlalt, soodustades mõistlikku eelarvepoliitikat.

Praeguses olukorras on olulisem kui kunagi varem, et kõik osapooled täidaksid täpselt oma kohustusi. Seepärast võivad avalikkus ja turud olla kindlad, et EKP nõukogu kavatseb otsustavalt täita oma ülesannet säilitada hindade stabiilsus.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid