Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston lausunto Ecofin-neuvoston selvityksestä, joka koskee vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon parantamista

21.3.2005

EKP:n neuvosto on vakavasti huolissaan ehdotetuista muutoksista vakaus- ja kasvusopimukseen. Korjaavaan osaan tehtyjen muutosten ei saa antaa murentaa luottamusta Euroopan unionin finanssipoliittiseen järjestelmään ja julkisen talouden kestävyyteen euroalueeseen kuuluvissa EU:n jäsenvaltioissa. EKP:n neuvosto toteaa myös, että sopimuksen ennalta ehkäisevään osaan ehdotettiin joitakin muutoksia, joiden avulla sitä voidaan vahvistaa.

Terve finanssipolitiikka ja hintavakauteen tähtäävä rahapolitiikka ovat perustavan tärkeitä talous- ja rahaliiton onnistumisen kannalta. Ne ovat edellytyksenä makrotalouden vakaudelle, kasvulle ja sisäiselle yhtenäisyydelle euroalueella. On välttämätöntä, että EU:n jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto panevat uudistetun järjestelmän täytäntöön tinkimättömästi ja johdonmukaisesti niin, että se edistää finanssipolitiikan kurinalaisuutta.

Nykytilanteessa on olennaisempaa kuin koskaan, että kaikki osapuolet täyttävät velvollisuutensa. Suuri yleisö ja markkinat voivat luottaa siihen, että EKP:n neuvosto pitää kiinni sitoumuksestaan ylläpitää hintavakautta tehtävänsä mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle