SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra ECBs styrelsesråd om Ecofin-Rådets rapport om forbedringen af gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten

21. marts 2005

ECBs styrelsesråd er alvorligt bekymret over forslagene til ændring af stabilitets- og vækstpagten. Det er meget vigtigt, at ændringer i pagtens korrigerende del ikke underminerer tilliden til Den Europæiske Unions finanspolitiske rammer og bæredygtigheden af de offentlige finanser i eurolandene. Hvad angår pagtens forebyggende del, tager Styrelsesrådet også en række ændringsforslag til efterretning, der stemmer overens med en mulig styrkelse af pagten.

Sunde finanspolitikker og en pengepolitik rettet mod prisstabilitet er afgørende for, at Den Økonomiske og Monetære Union kan fungere efter hensigten. De er en forudsætning for makroøkonomisk stabilitet, vækst og samhørighed i euroområdet. Medlemslandene, Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union må nødvendigvis gennemføre den reviderede pagt målrettet og ensartet, således at incitamentet til at udvise tilbageholdenhed i finanspolitikken øges.

I den nuværende situation er det vigtigere end nogensinde før, at alle berørte parter lever op til deres respektive ansvar. Offentligheden og markederne kan være forvissede om, at det fortsat er Styrelsesrådets erklærede hensigt at leve op til sit mandat om at fastholde prisstabilitet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt