Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Izjava Sveta ECB o poročilu Ekonomsko-finančnega sveta o izboljšanju izvajanja Pakta o stabilnosti in rasti

21. marec 2005

Svet ECB izraža globoko zaskrbljenost glede predlaganih sprememb v Paktu o stabilnosti in rasti. Treba se je izogibati spremembam v korektivnem delu Pakta, ki zmanjšujejo zaupanje v javnofinančni okvir Evropske unije in vzdržnost javnih financ v državah članicah euro območja. Svet ECB se je seznanil tudi s predlaganimi spremembami glede preventivnega dela Pakta, ki so skladne z možno krepitvijo te strani Pakta.

Politika zdravih javnih financ in denarna politika, usmerjena k ohranjanju cenovne stabilnosti, sta temeljna pogoja za uspeh ekonomske in monetarne unije. Hkrati sta neogibni za makroekonomsko stabilnost, rast in povezanost v euro območju. Nujno je, da države članice, Evropska komisija in Svet Evropske unije dosledno in odločno izvajajo dopolnjeni okvir, ki spodbuja oblikovanje preudarne javnofinančne politike.

Bolj kot kdajkoli prej je v sedanjih razmerah pomembno, da vse udeležene strani izpolnijo svoj del odgovornosti. Javnosti in trgom zagotavljamo, da ostaja Svet ECB trdno zavezan svoji nalogi vzdrževanja stabilnosti cen.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije