Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Oświadczenie Rady Prezesów dotyczące raportu Rady ECOFIN w sprawie poprawy realizacji Paktu Stabilności i Wzrostu

21 marca 2005 r.

Rada Prezesów EBC jest poważnie zaniepokojona proponowaną nowelizacją Paktu Stabilności i Wzrostu. Należy unikać sytuacji, w której wprowadzone zmiany dotyczące korekcyjnej funkcji Paktu mogłyby podważyć zaufanie do systemu fiskalnego Unii Europejskiej i trwałości finansów publicznych w Państwach Członkowskich obszaru euro. Natomiast w odniesieniu do prewencyjnej funkcji Paktu Rada Prezesów odnotowuje kilka proponowanych zmian, które mogą przyczynić się do jej wzmocnienia.

Podstawą powodzenia Unii Gospodarczej i Walutowej są właściwa polityka fiskalna oraz polityka pieniężna ukierunkowana na utrzymanie stabilności cen. Bez nich nie osiągnie się wzrostu, spójności i stabilności makroekonomicznej w obszarze euro. Jest sprawą absolutnie nadrzędną, by Państwa Członkowskie, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej realizowały znowelizowane zasady w sposób rygorystyczny i konsekwentny, sprzyjający ostrożnej polityce fiskalnej.

W obecnej sytuacji – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – jest konieczne, by wszystkie zainteresowane strony wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Społeczeństwo i rynki mogą być przekonane, że Rada Prezesów będzie z determinacją wypełniać swój mandat, dążąc do utrzymania stabilności cen.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami